Arbeider på parkeringsplassen vest for Ski stasjon

På grunn av arbeider med omlegging av overvann- og spillvannsledninger, vil det i perioden 6. juni til og med 22. juli 2016 være begrenset kapasitet på parkeringsplassen vest for Ski stasjon ved Vestveien.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Visse deler av parkeringsplassen vil i dette tidsrommet til enhver tid være stengt. Disse områdene vil være tydelig avgrenset med høyt gjerde.

Minimum 120 plasser vil være tilgjengelige for publikum gjennom hele perioden. Det vil imidlertid variere hvilke deler av parkeringsplassen som til enhver tid holdes åpne.

Innkjørselen til parkeringsplassen vil også endres underveis i perioden. Den nye innkjørselen vil være tydelig merket.

Vi beklager ulempene dette medfører for publikum, og håper på forståelse for at disse arbeidene er nødvendige for det videre arbeidet med nye Ski stasjon.