Stenger for storjobb på Ski stasjon

Fra og med lørdag 23. november fram til natt til mandag 2. desember stenges Østfoldbanen mellom Ski og Vestby. Årsaken er omfattende arbeider på Ski stasjon, hvor Jernbaneverket bygger nye spor for hensetting (parkering) av tog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontrollingeniør Erwin Romero i Jernbaneverket og kolleger fra flere ulike entreprenører er klare for intensiv jobbing i ni døgn. (Foto: Hilde Lillejord)Hensettingssporene skal tas i bruk løpet av senhøsten 2014. Det nye hensettingsområdet er en viktig brikke både for en ny rutemodell, som vil gi togtilbudet for store deler av Østlandsområdet et kraftig løft, og den framtidige trafikkavviklingen etter at Follobanen har åpnet.
 
Prosjektet, som har en kostnadsramme på 562 millioner kroner, innebærer at hovedsporene mot Moss må flyttes litt vestover på den sydlige delen av stasjonsområdet for å gi plass til hensettingssporene. Det er denne jobben som skal gjøres mens banen er stengt.

Slik avvikles trafikken
Lørdag 23/11 fra kl. 01:55 til 13:55: Ski stasjon er stengt for all togtrafikk. Alle tog på strekningen (Moss)-Vestby-Oslo, samt Østre linje, erstattes med buss.

Fra lørdag 23/11 kl. 13:55 til lørdag 30/11 kl. 01:50: Ski stasjon er åpen for togtrafikk til/fra Oslo og Østre linje, men det er stengt for trafikk til/fra Vestre linje (strekningen Ski-Vestby).

Linje R20: Alle tog erstattes med buss på strekningen Oslo-Vestby.
Linje L21: Togene går Skøyen-Ski. Busser på strekningen (Oslo)-Ski-Moss.
Øvrige persontog går som vanlig.

Fra lørdag 30/11 kl. 01:50 til mandag 2/12 kl. 03:00: Ski stasjon er stengt for all togtrafikk. Alle tog på strekningen (Moss)-Vestby-Oslo, samt Østre linje, erstattes med buss.

Fra mandag 2/12 kl. 03:00: Togtrafikken går som vanlig.

Se NSBs nettsider  for mer informasjon om hvordan trafikken avvikles i de aktuelle tidsrommene.  Med NSB-app får du detaljert informasjon om bussopplegget for den enkelte avgang. 
 
- Vi organiserer busstransport for innstilte tog i perioden, men bussene bruker lenger tid enn toget. Vi må derfor be alle som skal reise til/fra Oslo med buss om å beregne ekstra god tid, i rushtiden minst en halv time lenger enn vanlig, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre i NSB.

Utsatt fra i sommer
Den jobben som nå skal gjøres med å flytte hovedsporene på Ski stasjon, var opprinnelig planlagt utført samtidig med andre arbeider på Ski stasjon mens Østfoldbanen var stengt i sommer.

- Vi hadde bl.a. planlagt å etablere to nye utkjørssignaler, noe som innebar store inngrep i signalanlegget ved stasjonen. I den siste fasen med forberedelser og gjennomgang av planene, ble det klart at omfanget av arbeidene og sluttkontrollen av anlegget ville bli mye større enn forutsatt, og vi fryktet at omleggingen ikke ville bli ferdig innenfor avsatt tidsrom. Derfor ble arbeidene utsatt, opplyser prosjektleder Frank Kobbhaug i Jernbaneverket.

- I den arbeidsperioden som vi nå skal gjennomføre, er denne signaljobben ikke med. Vi har derfor god trygghet for at vi denne gangen rekker å fullføre arbeidene innenfor den fastsatte perioden, understreker han.

- Dersom hensettingsområdet skal stå ferdig senhøstes neste år, er vi avhengig av å gjøre denne jobben nå. Vi beklager de ulempene som denne arbeidsperioden medfører, men håper på forståelse for at dette samtidig er et bidrag til å utvikle et bedre og mer framtidsrettet togtilbud, framholder Kobbhaug.  

Slik blir det ferdige hensettingsområdet på Ski, hvor det blir plass til åtte lokaltogsett. Hovedsporene mot Moss går inn i tunnelen nederst til venstre på bildet. (Illustrasjon: Multiconsult/Jernbaneverket)