Sommerarbeidene på Ski stasjon

Jernbaneverket utsetter ombyggingen av signalanlegget og sporomleggingen ved Ski stasjon, men det blir likevel stor aktivitet på Østfoldbanen i perioden hvor togene erstattes med buss.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det skal jobbes mange steder på Østfoldbanen i sommer med bl.a. skifting av sporveksler. (Illustrasjonsfoto: Sven Goll)Jernbaneverket bygger for tiden nye spor for hensetting (parkering) av tog på Ski stasjon, hvor det skal bli mulig å parkere åtte lokaltogsett. Prosjektet innebærer at hovedsporene mot Moss må flyttes litt vestover på den sydlige delen av stasjonsområdet for å gi plass til hensettingssporene.

Denne flyttingen var planlagt mens Østfoldbanen fra Oslo S til Moss og Mysen/Rakkestad stenges fra 26. juli til 4. august for diverse anleggs- og vedlikeholdsarbeider. Samtidig skulle det også gjøres omfattende endringer i signal- og sikringsanlegget ved Ski stasjon, som en forberedelse til den framtidige byggingen av Follobanen.

Fryktet å ikke bli ferdig
I den siste fasen med forberedelser og gjennomgang av planene ble det klart at omfanget av jobben med signalanlegget ville bli mye større enn tidligere forutsatt.

- Blant annet ville vi trengt flere ressurser med signalteknisk kompetanse enn det som var avsatt, personer som det er vanskelig å skaffe samtidig som store jobber gjøres andre steder. Dessuten var det en risiko for at omleggingen på Ski ikke ville bli ferdig innenfor den togfrie perioden som er berammet.  Derfor besluttet vi å utsette arbeidene, opplyser kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli i Jernbaneverket.

Etter planen skal hensettingsområdet ved Ski stasjon stå ferdig i andre halvår 2014, slik at de nye sporene kan tas i bruk fra ruteendringen i desember samme år.

- Sommerens utsettelse påvirker framdriften på prosjektet, men vi vil lete etter løsninger slik at hensettingssporene likevel kan tas i bruk i tide til ruteendringen.  Dette arbeidet blir det satt fullt trykk på i ukene som kommer, sier Nordli, som understreker at omdisponeringer i prosjektet på Ski ikke vil få ringvirkninger som fører til utsettelse av ruteendringen.

Noe anleggsarbeid vil likevel bli gjort på Ski stasjon i den aktuelle perioden, blant annet sporarbeider. Aktiviteten vil kun pågå på dagtid.

Hektisk på andre fronter
I stengingsperioden blir det imidlertid jobbet høyt og lavt andre steder – bl.a. med en ny 22 kV-forsyning som etableres langs Østfoldbanen fra Ås til Ski. Denne kabelen skal forsyne hensettingsområdet på Ski stasjon med strøm til de elektrotekniske anleggene og senere også betjene anlegg som bygges i forbindelse med Follobanen.

Videre gjøres det også omfattende innsats med vedlikehold og fornyelse mens banen er stengt. På Kolbotn skal det byttes tre sporveksler, og det skal skiftes drivmaskiner i sporveksler på Kambo og ved Hølen. I tillegg blir kontaktledningsanlegget grundig kontrollert mellom Ski og Moss, og det sveises skinneskjøter på strekningen.

På østre linje skal det kjøres pakkmasking som pakker pukken slik at sporet blir mer stabilt. Som togpassasjer opplever man en mer komfortabel reise når sporet er ferdig pakket.

Sist men ikke minst skal det mens gjøres forberedende arbeider til Follobanen ved Middelalderparken og Loenga i Oslo. Det blir også gjort vedlikeholdsarbeid på spor og kontaktledning i dette området. 

I tillegg til perioden 26. juli – 4. august, hvor Østfoldbanen er stengt fra Oslo S til Moss og Rakkestad, er strekningen Oslo S-Hauketo stengt 22-26. juli.