Nabovarsler for Ski - påsken 2015

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Påsken 2015 vil det være brudd i togtrafikken på Østfoldbanen og det skal gjennomføres anleggsarbeider i forbindelse med Follobaneutbyggingen. Arbeidene vil i hovedsak skje ved Ski stasjon og i et område like nord for stasjonen. I tillegg vil det være døgnkontinuerlig anleggsvirksomhet hele påskeuken ved Roås gård og Kvakestad riggområde.

Ved Roås skal det bygges ny kryssing av jernbanen, og en stor kulvert (undergang) skal skyves på plass under jernbanesporene. Les mer om arbeidene i nabovarsel for Ski stasjon og Kapelldammen og nabovarsel for Roås og Kvakestad. Se også informasjon om togbruddet og alternativ transport på nsb.no.