Første møte med naboer til vendespor Ski sør

Vendesporet som skal bygges sør for Ski stasjon vil ikke få mange naboer. Men de få som bor i nærheten av planområdet er mest opptatt av at støyen fra jernbanen ikke skal bli verre.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Miljørådgiver Sigrun Tytlandsvik (stående) forklarer bakgrunnen for det midlertidige vendesporet som skal bygges sør for Ski stasjon.Follobanen har hatt sitt første møte med naboer på Finstad, sør for Ski stasjon, der det skal bygges et midlertidig jernbanespor for vending av lokaltog. Bygging av dette sporet starter i 2016, og anlegget skal tas i bruk etter sommer 2017.

Ombyggingen av Ski stasjon vil berøre dagens opplegg for vending av lokaltog inne på stasjonen. Vendesporet sør for Finstad-tunnelen skal sikre god og sikker trafikkavvikling mens stasjonen bygges om.

Støy opptar mest
– Folk er veldig opptatt av støyforhold, både i byggeperioden og når vendesporet skal brukes. Vi hadde Norconsults støyrådgiver med på møtet og han besvarte spørsmålene fra våre naboer, sier Sigrun Tytlandsvik, miljørådgiver på Follobanen.

I den forbindelse har Jernbaneverket lovet mer detaljert informasjon om støybildet i planområdet når reguleringsplanen er utarbeidet. – Vi ser at det kan være behov for støyskjerming. I arbeidet med reguleringsplanen skal vi finne ut av omfanget, samt effektive tiltak for å overholde kravene i støyforskriftene, sier Tytlandsvik.

I møtet var Ski kommune representert med en saksbehandler og leder for plan- og byggesaksutvalget.

Skriftlige innspill sendes til: Norconsult AS ved Heidi Jensen, postboks 626, 1303 Sandvika, tlf. 67 57 10 00. E-post: heidi.jensen@norconsult.com.
Kontaktperson i Jernbaneverket er miljørådgiver Sigrun Tytlandsvik, tlf. 926 18 276, e-post: tytsig@jbv.no.

På høyre side finner du presentasjonen som ble brukt under informasjonsmøtet tirsdag 15. januar 2013.