Follobanen inntar Ski

Follobanens prosjektkontor for Ski stasjon, dagstrekningen og Prosjekt hensettingsspor er nå samlet i Ski. Ca. 40 personer har flyttet arbeidsplass fra Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foto Ole Trana, Østlandets BladByggingen av Ski hensettingspor, begynner om 14 dager, opplyser prosjektleder Frank Kobbhaug. Sammen med Follobanens prosjektleder for nye Ski stasjon, Janette Brask, leder han arbeidet i lokalene i Holteveien 5. Byggingen av hensettingsporene er skilt ut som  eget prosjekt. 

I rute

Jernbaneverket Utbygging er i rute med planleggingen av nye Ski stasjon. Også arbeidet med den korte dagstrekningen på det nye dobbeltsporet, er i rute.

-Prosjekt hensettingspor skal bygge helt frem til jul. Deretter overtar teamet som har ansvar for jernbaneteknikk. De skal legge spor, kjøreledning og signal, forteller Kobbhaug.

For Ski dagstrekning er detaljplanen i ferd med å avsluttes. Den skal være ferdig til sommeren. Reguleringsplan er sendt til Ski kommune, sier prosjektleder Sverre Lerbak.

Når det gjelder nye Ski stasjon arbeider Jernbaneverket med detalj- og reguleringsplan. Planene skal sendes til Ski kommune i løpet av mai.

Viktig jernbaneteknikk

Et av teamene med Ski som tilholdssted er Team Jernbaneteknikk for Ski som bl.a. skal sørge for høy sikkerhet og god gjennomføring av togtrafikken. –Vi er nå etablert i Ski med god plass og flotte møterom, opplyser leder Hans Christian Kruse.

Team JBT utfører blant annet prosjektering av alle jernbanetekniske delsystemer (unntatt nytt sikringsanlegg på Ski).

- De faglige utfordringene for oss er nå stort sett i å få på plass jernbaneteknikken på Ski Dagstrekning og Ski stasjon. Vi har stort fokus på Ski stasjon og spiller på lag med Multiconsult. Vi samordner prosjekteringen så det kan bli en godt koordinert plan.  Spesielt er det anleggsgjennomføringen som har stor oppmerksomhet i disse dager, forteller Kruse i Follobanen.  

-Follobaneprosjektet fortsetter som en enhet, selv om vi har flere prosjektkontor. Utad skal publikum og myndigheter møte et koordinert prosjekt, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef for det som er Norges hittil største jernbaneprosjekt.