Follobanen - vinterens arbeider i Ski

De forberedende arbeidene for Follobanen i Ski går etter planen, og det foregår aktiviteter på mange steder i Ski-området. Langhusveien legges om, Roåsbekken får nytt løp, det bygges ny anleggsvei langs jernbanesporene, Skeidarbygget får ny fasade mot øst og arbeidene med stabilisering av grunnen begynner å nærme seg ferdigstillelse.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 

  

Sykkelparkering og gangveier ved Ski stasjon

Gangveien vest for Ski stasjon vil være omlagt også gjennom vintermånedene og frem til mars neste år. Jernbaneverket følger opp med tiltak for å ivareta trygg ferdsel og redusere ulempene for publikum. For å bidra til god tilgjengelighet for syklister er det satt opp ekstra sykkelstativer langs den nye gangtraséen sør for Skeidarbygget. Videre er det tilrettelagt med betongblokker for å skille myke trafikanter fra parkerende bilister. Klikk på denne lenken for å se illustrasjonen i stort format.
 

Stabilisering av grunnen

Kalkstabilisering av grunnen mellom Langhus og Ski er gjennomført i henhold til planen, og det mest vil være utført frem til jul. Da vil også anleggstrafikken som passerer med kalk ved Hebekk avsluttes. Det vil være satt ned rundt 520.000 løpemeter med kalkpæler innen man er ferdig i januar.

Kalkpæler settes for å stabilisere grunnen ved Roås. Foto: Jernbaneverket

Langhusveien i ny trasé

Mellom Langhus og Ski, sør for riggområdet ved Kvakestad, pågår arbeidene med å legge om veien frem til mai 2015. Da åpner ny veitrasé over en strekning på ca 600 meter. Entreprenøren er i hovedsak ferdig med sprengningsarbeidene, men noen salver gjenstår blant annet for å etablere nytt løp for Roåsbekken. 

Langhusveien får omlagt trasé, den nye veien er ferdig mai 2015. Foto: Jernbaneverket

 

Skeidarbygget

Deler av Skeidarbygget mot øst er nå revet, for å gi plass til et større sporområde ved Ski stasjon. En stor kran har vært i arbeid like ved gangtraséen, og den har løftet betongelementer på inntil 9 tonn. For å ivareta sikkerheten har kranen bl.a. vært utstyrt med sektorsperre. Informasjon om hvordan kranen har arbeidet ble formidlet på plakater ved anleggsområdet, for å bidra til en trygg opplevelse for publikum.

Arbeidene med den store kranen er nå ferdig, og denne er nå demontert.  Mye av materialet fra Skeidarbygget vil kunne gjenbrukes. Arbeidet har gått etter planen, og entreprenøren starter om kort tid å bygge opp ny fasade. Skeidarbygget skal etter planen stå ferdig i begynnelsen av mars neste år. 

Ved arbeidene på Skeidarbygget har en stor kran vært benyttet for å løfte ned bygningsdeler på inntil 9 tonn. Foto: Jernbaneverket

 Slik blir den nye fasaden på Skeidarbygget mot øst. Illustrasjon: Jernbaneverket