Borer fundamenter mellom Ski og Ås

I tiden framover skal Jernbaneverket bygge en ny kabelkanal langs sporene mellom Ski og Ås. For å lage fundamenter til kabelkanalen vil et skinnegående boretog være i sving på strekningen hver natt fra 12. mars til slutten av april.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Et slik tog skal benyttes til å sette fundamenter for den nye kabelkanalen. (Foto: Infranord)Jernbaneverket er i gang med å bygge nye spor for hensetting (parkering) av tog i sydenden av Ski stasjon. De nye sporene står ferdig sommeren 2014 og gir plass til parkering av åtte lokaltogsett.

For å forsyne dette hensettingsområdet med strøm til de elektrotekniske anleggene, skal det det etableres en ny 22 kV-forsyning langs Østfoldbanen fra Ås til Ski.  Senere er det planlagt at denne kabelen også skal forsyne anlegg som bygges i forbindelse med Follobanen.

- Vi bruker et eget boretog for å lage fundamenter til kabelkanalen, og arbeidene må gjøres i perioder som fører til minst mulig ulemper for annen togtrafikk.  Arbeidet vil derfor pågå i tidsrommet mellom klokken 2300 og 0700, opplyser byggeleder Geir Solvin i Jernbaneverket.

- Arbeidene, som vil foregå på østsiden av sporene, starter ved søndre åpning av Finstadtunnelen rett syd for Ski stasjon natt til tirsdag 12. mars. Boretoget vil bevege seg sakte sydover, anslagsvis 150-200 meter pr. natt, forteller han videre.

- Vi tar forbehold om at f.eks. grunnforholdene eller tekniske feil eller kan påvirke framdriften, men vi antar at vi når fram til området ved Holstad og E18 like før påske, og at arbeidene inn mot Ås skjer rundt midten av april. Arbeidene med kabelkanalen avsluttes ca. 1,7 km nord for Ås stasjon, sier Solvin.

Jernbaneverket orienterer de nærmeste naboene til sporene gjennom egne nabovarsler i postkassene. Arbeidene mellom Ski og Ås utføres for Jernbaneverket av entreprenøren Infranord Norge AS.