Nyheter og naboinformasjon

 • Endring for del av reguleringsplan ved Roås

  Endringen i reguleringsplanen gjelder utforming av kryss i Langhusveien for vei til Roås og vei til Kvakestad, samt tilgrensende arealer. På grunn av forventninger om mindre anleggstrafikk skal disse kryssene bygges som t-kryss.

 • Tilbudsgrunnlag sendt ut for totalentreprise Ski

  Jernbaneverket har i dag sendt ut tilbudsgrunnlag til selskaper som er prekvalifisert for totalentreprise for Ski. Kontrakten omfatter byggingen av en ny stasjon på Ski og arbeider på strekningen mellom Ski og Langhus.

 • Spennende arbeider på Follobanen

  Når togene står jobbes det for fullt på jernbanen. I sommer starter Follobanen arbeidene med en ny tunnel ved Ski og ved Oslo S er en ny bro på plass. Se video av broen som heises på plass.

 • Storjobb i tre uker på Østfoldbanen

  Jernbaneverket skal jobbe intensivt på Østfoldbanen i tre uker fra og med mandag 28. juli. Mens banen er stengt gjøres en rekke bidrag til et mer pålitelig og fremtidsrettet togtilbud, bl.a. knyttet til Follobanen og nye spor for parkering av tog på Ski stasjon.

 • Prekvalifiseringen avsluttet for Follobaneprosjektet

  Selskaper fra hele Europa har deltatt i prekvalifisering for å kunne konkurrere om de to siste totalkontraktene for bygging av Follobanen. Både norske og internasjonale selskaper er valgt ut.

 • Godt samarbeid i Ski

  Ski kommune har lagt nye vann- og avløpsrør under jernbanesporene ved Kapelldammen i Ski. Arbeidet har vært tett koordinert mellom Ski kommune og Jernbaneverkets Follobaneprosjekt.

  De tre vann- og avløpsrørene som er lagt under togskinnene, er rundt 50 meter lange, med en diameter på 1 meter for to av dem, og 1,2 meter for det tredje.
 • Første salve i Ski

  Follobaneprosjektet har fyrt av aller første salve i Ski. En del av Langhusveien legges om for å gi plass til den nye banen.