Nyheter og naboinformasjon

 • Velkommen til åpent møte om Follobanen i Ski

  Snart vil nye anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av Follobanen i Ski starte opp. I den anledning inviterer Jernbaneverket til åpent informasjonsmøte 4. februar (ny dato).

 • Hogging av trær

  I uka før jul starter hogging av trær og fjerning av vegetasjon innenfor anleggsområdet til Follobanen i Ski. Naboer må dessverre forvente noe støy fra disse arbeidene.

 • Arbeider på riggområdet på Kvakestad

  Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL) etablerer seg med boligrigg, kantine, kontorer, lager og parkeringsplass på riggområdet på Kvakestad i Langhus. Arbeidene starter uka før jul, og OHL flytter inn i februar 2016.

 • Hovedarbeidene har startet

  Hovedkontrakten EPC Ski er i gang, og i disse dager blir det sendt ut et eget nyhetsbrev for Ski. Her orienterer vi om arbeidene fremover, og inviterer til åpent møte i februar 2016 for alle interesserte.

 • Forberedende arbeider avsluttet

  Punktum er satt for de forberedende arbeidene for Follobanen på Ski, og spanske Obrascón Huarte Lain S.A. er i gang med å planlegge hovedarbeidene.

  Fordrøyningsdammene ved Hebekk danner et nytt friområde for beboerne i området.
 • Kontrakten for EPC Ski er signert

  Jernbaneverket og spanske Obrascón Huarte Lain S.A. har signert den tredje totalentreprisen for byggingen av Follobaneprosjektet, som er Norges største samferdselsprosjekt.

 • Innstilling for EPC Ski er klar

  Jernbaneverket har innstilt det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. til å gjennomføre totalentreprisen for bygging av nye Ski stasjon og dagsonen mellom Langhus og Ski. Dette er den tredje av i alt seks store EPC-kontrakter for bygging av Follobanen mellom Oslo og Ski.

 • Spuntarbeidene på Ski stasjon

  Forberedelsene til Follobanen kan både høres og sees på Ski stasjon nå i juli, og støyen fra spuntarbeidene kan i perioder være krevende for de reisende. Arbeidene ved Ski stasjon har nå pågått i et par uker, og fremdriften går som planlagt.

 • Vi beklager støyen!

  Spuntarbeidene på Ski stasjon er i full gang, og dette betyr en krevende situasjon for de reisende og omgivelsene rundt Ski stasjon. Jernbaneverket beklager ulempene for publikum, og har iverksatt en rekke tiltak for å gjøre støyen mindre plagsom.

 • Snart klart for hovedarbeider - Follobanen i Ski

  Forberedende arbeider til Follobanen i Ski har pågått for fullt siden tidlig i 2014, og vil fortsette frem til september i år. Fremdriften går som planlagt, og anlegget vil være klart slik at hovedarbeider kan starte fra høsten.