– 17. mai og julaften på samme dag

Kommunestyret i Ski godkjente onsdag 5. desember Follobanens reguleringsplaner. Kommunen kaller vedtaket “en viktig etappeseier” mot målet om nytt dobbeltspor og ny jernbanestasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vedtaket i kommunestyret var enstemmig og omfattet reguleringsplanen for Follobanen (den såkalte dagsonen mellom Langhus og Kapelldammen) og reguleringsplanen for Ski stasjon.

– Som representant for Jernbaneverket var det veldig hyggelig å sitte i salen å høre debatten frem til vedtak. Vi varslet om oppstart av planarbeidet i januar, og har nå fått en omfattende reguleringsplan vedtatt 11 måneder senere. Det har vært hektisk for alle, men vi har alltid hatt tro på dette, og derfor har vi greid det til slutt, sier Janette Brask, prosjektleder for Follobanen i Ski.

Både administrasjonen og lokalpolitikerne i Ski jublet etter vedtaket. – Dette er noe vi har sett fram til. Vedtaket er på sporet til fremtiden, kommenterte ordfører Anne Kristine Linnestad.
En annen lokalpolitiker definerte stemningen etter vedtaket som “17. mai og julaften på samme dag”.

Vedtak med innsigelse
Reguleringsplanene ble vedtatt med to innsigelser. Den ene er fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), og handler om dokumentasjon av forekomster av kvikkleire og eventuell skredfare i dagsonen mellom Langhus og Kapelldammen.

Den andre innsigelsen er fra både Østfold Fylkeskommune og flere kommuner i indre Østfold, og dreier seg om påkobling av Østre Linje til den nye Follobanen.

Dersom innsigelsene blir stående, vil reguleringsplanen bli sendt til Miljøverndepartementet og det blir megling hos Fylkesmannen. Østfold fylkeskommune skal gjennom en ny politisk behandling av reguleringsplanen for Ski stasjon 12. desember.