Nyheter og naboinformasjon

 • Arbeider på parkeringsplassen vest for Ski stasjon

  På grunn av arbeider med omlegging av overvann- og spillvannsledninger, vil det i perioden 6. juni til og med 22. juli 2016 være begrenset kapasitet på parkeringsplassen vest for Ski stasjon ved Vestveien.

 • Ski: Nabovarsel om arbeid 28.-30. mai

  Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL skal 28.-30. mai utføre bygge- og anleggsaktiviteter som medfører støy for befolkningen i Ski.

 • Ski: Fremdrift for anleggsarbeidene

  Entreprenøren spunter i dag 15. mai rundt Nordbyveien bro og avslutter arbeidet på ettermiddagen/tidlig kveld.

 • Ski: Nabovarsel om arbeid 14.-16. mai

  Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL vil 14.-16. mai utføre bygge- og anleggsaktiviteter som vil medføre støy for befolkningen i Ski.

 • Ski: Nabovarsel om arbeid i påsken

  Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL vil i påsken utføre bygge- og anleggsaktiviteter i forbindelse med riving av Nordbyveien bro i Ski sentrum. Arbeidene vil medføre støy og endringer for syklister, gående og bilister.

 • Follobaneprosjektet besøkte skoleklasser i Ski

  Presentasjonen fra møtet med 5.-7. trinn på Hebekk skole i Ski er nå lagt ut.

 • Vellykket start på arbeidene i Ski

  En rekke arbeider vil utføres i Ski sentrum i tiden fremover som følge av utbyggingen av Follobanen. Denne helgen fikk Jernbaneverket en god start på det store anleggsarbeidet da gangbroen ved Nordbyveien bro ble revet.

 • Startskudd for riving av bro i Ski sentrum

  Siste helgen i februar vil gangbroen ved Nordbyveien bro i Ski sentrum rives. Rivingen er det første av en rekke arbeider som skal utføres i Ski sentrum i tiden fremover.

 • Nabovarsel om arbeider i Ski sentrum

  Arbeidet med ombygging av Nordbyveien bro starter opp siste helgen i februar med riving av gangbroen. Arbeidet vil også medføre at gangbro blir revet og Nordbyveien stenges for trafikk.

 • Storinnrykk på informasjonsmøte i Ski

  Over 200 interesserte tilhørere møtte opp da Jernbaneverket arrangerte informasjonsmøte om Follobanens arbeider i Ski torsdag 4. februar.