Nordbyveien bro

Den nye stasjonen i Ski får utvidet sporområde, dermed må det bygges ny og større Nordbyveien bro.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

3D-illustrasjon av Nordbyveien bro og park fra Ski stasjon. Kilde Multiconsult og Jernbaneverket 2013

Ifølge opprinnelig plan for nye Nordbyveien bro skal broen stå ferdig i løpet av 2016. Siste helgen i februar vil gangbroen tilknyttet Nordbyveien bro bli revet. Nordbyveien bro vil være stengt for all trafikk denne helgen.  For å bygge ny bro i Nordbyveien må den gamle broen stenges fra påsken 2016. 

Ski kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten har etablert en dialog for å vurdere konsekvensene av at broen blir borte i perioden, og vil ha løpende samarbeid for å finne mulige avbøtende tiltak.