Ski

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2021 vil Ski-byen være et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

3D-skisse - Ski stasjon luftperspektiv. Illustrasjon Multiconsult og Jernbaneverket 2013

Follobanens delprosjekt i Ski omfatter arbeidene på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski og bygging av nye Ski stasjon.

Den nye Follobanen blir et 22 km langt dobbeltspor inkludert landets lengste jernbanetunnel, med to separate løp på 20 km. Follobanen bygges for hastighet opptil 250 km/t og en levetid på minst 100 år.

Hovedarbeidene i kontrakten EPC Ski er i gang. De forberedende arbeidene i Ski ble avsluttet i oktober 2015. Hele Follobaneprosjektet skal etter planen være ferdig i desember 2021.

På anleggsområdet ved den planlagte tunnelåpningen er det gjort arkeologiske utgravninger av fire registrerte kulturminner. Disse arbeidene er ferdige. 

Sporområdet på Ski stasjon vil bli utvidet til 6 spor, dermed må det også bygges en ny og større Nordbyveien bro. Mer informasjon om Follobanens arbeider langs traseen Oslo-Ski kan du finne i vårt siste nyhetsbrev for Follobanen.