Masser til Moss

Hvert døgn fraktes rundt 1100 tonn steinmasser fra Follobaneprosjektet med lekter mellom Myggbukta i Oslo og Moss havn. Det utgjør en tredjedel av massene som tas ut fra Sjursøytunnelen. I Moss skal massene gjenbrukes og dekke til forurenset sjøbunn i deler av Værlebukta.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den midlertidige kaien er etablert i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Oslo Havn. Det går to lektere i døgnet med masser fra Follobaneprosjektet og Bekkelaget renseanlegg, og de to prosjektene leverer samlet ca. 3400 tonn.

- Vi er opptatt av at utbyggingen av Follobanen skjer så skånsomt som mulig for omgivelsene, og er glade for å få til en miljøvennlig transportløsning for disse massene, forteller en fornøyd prosjektleder Adler Enoksen.

Under byggingen av Follobanen skal det tas ut rundt 10-11 millioner tonn steinmasser. For Follobaneprosjektet er det et mål at massene skal gjenbrukes på en samfunnsmessig og miljømessig god måte.Rundt en tredjedel av massene som tas ut fra Sjursøytunnelen blir fraktet med lekter. Volumet vil stige når oppstartsfasen er over.

Foto: JBV Follobanen