Vi beklager støyen!

Spuntarbeidene på Ski stasjon er i full gang, og dette betyr en krevende situasjon for de reisende og omgivelsene rundt Ski stasjon. Jernbaneverket beklager ulempene for publikum, og har iverksatt en rekke tiltak for å gjøre støyen mindre plagsom.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Spunting pågår for fullt på vestsiden av Ski stasjon. Et pukk-tog er plassert i spor 3 for å skjerme de reisende mot støy. Foto: Follobaneprosjektet/JBV, E. HaugrønningFollobaneprosjektet forbereder bygging av nye Ski stasjon, og spuntarbeidene er en nødvendig del av dette. Den 450 meter lange spuntlinjen som settes i sommer klargjør for oppstart av hovedarbeidene til høsten, og tilrettelegger for sikkerhetsskjerm og gravearbeider på vestsiden. Her påbegynnes sporområde for de fremtidige spor 1 og 2 av i alt 6 spor på nye Ski stasjon.

- Vi har stor forståelse for at dette er en plagsom situasjon for de reisende og omgivelsene til Ski stasjon, og forsøker å tilrettelegge for avbøtende tiltak så langt det lar seg gjøre rent praktisk. Spuntarbeider er en krevende type anleggsarbeid, og vi beklager veldig at dette skaper ulemper for publikum, sier Janette Brask, prosjektleder for Follobaneprosjektet i Ski.

Flere tiltak for støyreduksjon
Brask opplyser at situasjonen vurderes fortløpende, og det følges opp kontinuerlig med støymålere på tre steder ved stasjonen. I tillegg gjøres det stikkprøvemålinger av støy på plattformene. Det er allerede igangsatt en rekke tiltak for å redusere ulempene, blant annet er det satt opp et pukk-tog som danner en støyskjerm langs spuntområdet og bidrar til noe reduksjon i støyen. Videre har man endret frekvens for maskinene, de såkalte vibroloddene som driver spunten ned i grunnen; dette også har bidratt til å dempe støynivået noe. I tillegg deles det ut ørepropper til de reisende på stasjonen, og personale fra Jernbaneverket er til stede og veileder publikum.

Mest støy den første uken
Spuntarbeidene skal etter planen pågå frem til slutten av juli, og det er den første uken  med spuntarbeider (uke 27) som medfører mest støy for de reisende. Da settes spuntlinjen nærmest plattformen og undergangen. På grunn av sikkerheten må spor 3 og 4 være stengt mens arbeidene pågår, og togtrafikken avvikles fra spor 1 og 2.

-Vi må gjennomføre spuntarbeidene så effektivt som det lar seg gjøre, slik at også ulempene for togtrafikken blir minst mulig, understreker Brask.

Intensiv gjennomføring av disse arbeidene har også betydning for å sikre fremdriften i videre bygging av Follobanen og nye Ski stasjon. Follobaneprosjektet har tett dialog med kommuneoverlegen i Ski, og støyrapporter oversendes jevnlig.

- Samtidig som dette er en krevende anleggsgjennomføring i et tett befolket sentrumsområde, opplever vi også at mange er positive og ser frem til å få en ny moderne stasjon i Ski, forteller Janette Brask.