Vellykket start på arbeidene i Ski

En rekke arbeider vil utføres i Ski sentrum i tiden fremover som følge av utbyggingen av Follobanen. Denne helgen fikk Jernbaneverket en god start på det store anleggsarbeidet da gangbroen ved Nordbyveien bro ble revet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Som en del av arbeidet med nye Ski stasjon bygger Jernbaneverket nå helt ny bro i Nordbyveien som skal stå ferdig høsten 2016. Arbeidet fremover vil i tillegg omfatte ombygging av den delen av Nordbyveien som strekker seg mellom Jernbaneveien og Vestveien.

Riving som planlagt
Fredag ble deler av Nordbyveien stengt for å gjennomføre arbeidene med å rive gangbroen ved Nordbyveien bro. OHL, som er hovedentreprenør på arbeidene som skal utføres i Ski, har i løpet av helgen løftet og fraktet den gamle gangbroen bort ved hjelp av lastebil. Arbeidet ble gjennomført som planlagt og mandag morgen kunne bilistene igjen kjøre over Nordbyveien bro.

 Broen rives: Broen heves og kuttes deretter opp bit for bit før den fraktes vekk. Foto: Jernbaneverket

Arbeidene medførte både omkjøring og stengte gangveier for innbyggerne i Ski. Jernbaneverket og Norsk Trafikksikring har hatt trafikkvakter ved anleggsområdet gjennom hele helgen, og vaktene vil være utplassert ved broen noen ekstra dager for å forklare omkjøring og endret gangvei.

Tidligere ferdig enn først antatt
Helgens arbeider var første del av rivingen av hele Nordbyveien bro. Neste del, der selve kjørebroen skal rives, starter i påsken. I følge nye beregninger fra entreprenøren OHL vil anleggstiden bli kortere enn ca. ett år, som de første beregningene viste. Hvis alt går som planlagt vil det være mulig å kjøre over broen allerede på høsten 2016, det vil si noen måneder før tiden. For å få dette til kan det bli enveiskjøring en kort stund før begge kjørebaner kan tas i bruk.

Ansiktsløftning: Når Nordbyveien bro er ferdig vil dette bety en real ansiktsløftning for området. Bildene viser broen slik den er i dag og hvordan den vil se ut når den er ferdig i høst. Foto/illustrasjon: Follobaneprosjektet/Jernbaneverket