Velkommen til informasjonsmøte i Oslo

Jernbaneverket ønsker velkommen til informasjonsmøte onsdag 20. april kl.18.30 – 20.00. Møtet blir holdt i kantinen inne på Follobaneprosjektets riggområde i Bispegata 13.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tema for møtet er status og fremdrift for arbeidene ved Oslo S og tunnelarbeidene i Ekebergåsen (frem til Bekkelaget).

Det ble også invitert til dette møtet i vårt nabovarsel før påske.

Alle naboer, grunneiere og andre interesserte er velkommen på møtet.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt Nina Emilie Pay nina.emilie.pay@jbv.no, telefon 922 04 141.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021.