Tunnelbyen tar form

Follobaneprosjektets anlegg på Åsland skal ha boligfasiliteter til tunnel- og anleggsarbeidere i turnus, kontorlokaler og felles kantine. Entreprenøren, Acciona Ghella JV, har nettopp flyttet alle sine ansatte i Norge til Åsland.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mange vil ha Åsland som arbeidssted fram til Follobanen, etter planen, står ferdig i 2021. Derfor legges det vekt på gode fasiliteter og et trygt arbeidsmiljø. Entreprenøren, Acciona Ghella JV, har nå flyttet alle sine om lag 140 ansatte til Åsland, og lagt ned sitt kontor i sentrum. Jernbaneverkets nye kontorlokaler skal, etter planen, være innflyttingsklare 1. februar neste år. Da skal resten av prosjektledelsen for tunnelkontrakten flytte ut til Åsland. I dag sitter kun byggeledelsen i midlertidige lokaler på Åsland.Tunnelbyen på Åsland. Foto: Acciona Ghella JV.

Arbeidet med å bygge opp boligområdet pågår nå for fullt. Det blir fem modulbygg i to etasjer, hvor anleggsarbeidere i turnus på anleggsområdet og i tunnelen skal bo. Tunnelbyen vil også få eget treningslokale og grøntområde.

Store fremskritt på Åsland

De siste par månedene er det gjort store fremskritt i tunnelarbeidene på Åsland. Produksjonen er i full gang, og sprengning av de to montasjehallene har kommet langt. Her skal senere de fire tunnelboremaskinene monteres. Sprengning av tilførsels- og transporttunnelene er i sluttfasen. Grunnarbeidene for fabrikk- og lagerbygningene ute på anleggsområdet startet opp for få uker siden. 

Ved full drift vil om lag 800 til 1000 anleggsarbeidere jobbe på Åsland. Fordi de skal jobbe skift vil ikke alle være der samtidig. I tillegg kommer Acciona Ghellas JVs multikulturelle leder- og funksjonærteam. Staben deres på om lag 140 personer består nå av 1/3 italienere, 1/3 spanjoler og 1/3 nordmenn. Det pågår nå rekruttering av flere norske ingeniører.Arbeidene i montasjehallene har kommet langt. Foto: AGJV.

Norske underleverandører

I tillegg har Acciona Ghella inngått kontrakter med om lag 40 underleverandører fra det norske markedet. På Åsland arbeider for eksempel 90 ansatte for AF-gruppen med blant annet fjellsprengning, og PEAB er i gang med grunnarbeidene for fabrikk- og lagerbygningene.