Tredje "fjellknuser" på vei

Den tredje av Follobaneprosjektets fire tunnelboremaskiner er ferdig fra fabrikken i Tyskland. Borhodet, som er pyntet i rødt og blått, og resten av den 150 meter lange maskinen skal nå demonteres og fraktes til Norge.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er travle dager på riggområdet på Åsland i utkanten av Oslo. Den første tunnelboremaskinen (TBM) er under montering, og snart ankommer delene til den andre tunnelboremaskinen anlegget. De gigantiske delene til tunnelboremaskinen, som har en diameter på hele 9,96 meter, vekker oppsikt når de transporteres gjennom anleggsområdet og ned til fjellanlegget under bakken der de skal monteres.

Den tredje tunnelboremaskinen er klar fra fabrikken i Tyskland. Maskinen har en lengde på 150 meter, og veier 2400 tonn. Foto: Herrenknecht.

Går etter planen

Prosjektleder for TBM Anne Kathrine Kalager er entusiastisk med tanke på tiden framover;  

- Det har foregått intens planlegging og forberedelse til mottak av de fire tunnelboremaskinene som skal brukes i Follobaneprosjektet. Nå er vi godt i gang, og alt går etter planen. Parallelt pågår oppbygningen av anleggsområdet der blant annet tunnelmassene skal håndteres. Fabrikklokalene som skal produsere betongelementer som skal kle de to tunnelløpene innvendig er også snart klare.

Den tredje tunnelboremaskinen skal bore det ene av de to løpene fra Åsland i retning Ski. Foto: Herrenknecht.

Oppstart i september

Den første av de fire tunnelboremaskinene setter kurs i retning Oslo i september i år, og får følge av «søstermaskinen» i oktober. I løpet av året skal alle maskinene være i drift. To av TBMene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på anleggsområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum.