Ski: Fremdrift for anleggsarbeidene

Entreprenøren spunter i dag 15. mai rundt Nordbyveien bro og avslutter arbeidet på ettermiddagen/tidlig kveld.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tekst publisert på ettermiddagen 14. mai:

Ny informasjon om anleggsarbeidene i Ski: Entreprenøren har besluttet å legge om arbeidsplanene. Det betyr at det likevel ikke blir spunting i dag 14. mai. Det blir lagt ut mer informasjon i morgen med varsel om mulige støyende arbeider på Jernbaneverkets hjemmeside.

Opprinnelig tekst publisert på formiddagen 14. mai:

Arbeidene med spunting 14. mai tar lenger tid enn planlagt. For å rekke å bli ferdig med arbeidene som er planlagt for helgen må det spuntes også på lørdag kveld, men spuntingen avsluttes innen 23.00. Det kan også bli nødvendig å spunte på kveldstid søndag 15. mai frem til 23.00.

Tidligere har vi kommunisert at spuntingen vil foregå på dagtid i helgen. Vi beklager ulempene dette medfører og håper på forståelse for dette. 

For spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Jacob Kielland Haug på telefon 932 88 761, eventuelt kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Nina Pay på telefon 92204141