Største signalkontrakt signert

Jernbaneverket og Thales har signert kontrakt for bygging av nytt signalsystem for Follobaneprosjektet, Norges største samferdselsprosjekt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Signeringen ble utført av administrerende direktør i Thales Norge Tom Tuhus (til venstre) og prosjektdirektør Follobaneprosjektet Erik Smith (til høyre) fra Jernbaneverket. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB).

Kontrakten omfatter prosjektering og installasjon av nytt elektronisk signalsystem på nye Ski Stasjon, og har en verdi av 250 millioner kroner. Arbeidene starter umiddelbart og skal pågå frem til fjerde kvartal 2018.

Kontrakten er den største av avropene på rammeavtalen Jernbaneverket tidligere har inngått med Thales.

- Vi er glade for å videreføre samarbeidet med Jernbaneverket. Follobaneprosjektet forsterker Thales sin tilstedeværelse i Norge og underbygger Thales' styrke som markedsleder innen signaleringsløsninger til jernbane, sier administrerende direktør i Thales Norge Tom Tuhus.

- Arbeidet med signalanlegget til Follobaneprosjektet er utfordrende, spesielt i grensesnittet mot eksisterende systemer. Det er derfor viktig for prosjektet å få et så erfarent selskap som Thales med på laget, understreker Follobanens prosjektdirektør Erik Smith.

Hele signalanlegg til det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski skal etter planen leveres via en rammeavtale med Thales. De siste kontraktene, som gjelder signalanlegget i den nye tunnelen og endelig fase på Ski, vil bli inngått på et senere tidspunkt.

Utvidet stasjonsområde
Det nye signalsystemet på Ski stasjon skal erstatte dagens eksisterende reléanlegg. Når anlegget står ferdig, vil strekningen fra Oppegård til Holstad blokkpost bli styrt fra det nye signalsystemet på Ski stasjon.

Nye Ski stasjon vil etter planen stå ferdig i 2020. Stasjonen blir et moderne og effektivt kollektivknutepunkt med tre midtplattformer, seks spor og utvidet parkeringsområde for bil og sykkel.

Informasjon fra Thales:
Thales er en global teknologileder for romfart, transport, forsvars- og sikkerhetsmarkedet. Med 61.000 ansatte i 56 land, rapporterte Thales en omsetning på 13 milliarder Euro i 2014. Med over 20 000 ingeniører og forskere, har Thales en unik evne til å utforme og distribuere utstyr, systemer og tjenester for å møte de mest komplekse sikkerhetskrav.