Oppdatert brosjyre om jernbanetunneler

Brosjyren «Slik bygges jernbanetunneler» tar for seg tre ulike metoder for tunneldriving, og alt som kreves for å unngå at tunnelarbeider påfører skader på omgivelsene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Flere av Jernbaneverkets prosjekter vil i stor grad påvirke naboene rundt anleggsområdene. I brosjyren formidles viktig informasjon om hva naboene kan forvente av støy og rystelser, og det beskrives blant annet karakteristiske lyder fra tunnelarbeider.

Les den nye brosjyren ved å klikke på bildet under.