Ny stor kontrakt signert

Jernbaneverket og Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) har signert totalentreprisekontrakten for Follobaneprosjektets arbeider med innføring av nye jernbanespor til Oslo S.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontraktsignering. Fra venstre: Assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås, president og styreformann i Condotte Duccio Astaldi og Follobanens prosjektdirektør Erik Smith. Foto: Terje Bendiksby (NTB)

Kontrakten er den fjerde av fem totalentrepriser (EPC) i Follobaneprosjektet, og omfatter prosjektering, anskaffelser og konstruksjon av underbygningsarbeider i forbindelse med byggingen av Follobanen og Østfoldbanen mellom Oslo S og Ekebergåsen, 

Kontrakten har en verdi av i overkant av to milliarder kroner, og er signert av Condottes president og styreformann Duccio Astaldi, assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås og Follobaneprosjektets prosjektdirektør Erik Smith.

Hovedarbeidet begynner i januar 2016.

-Condotte er stolt og takker for tilliten vi har fått etter en lang og kompleks evalueringsprosess. Vi er glad for å ha fått muligheten til å fortsette og utvide vårt arbeid med Jernbaneverket, som vi har arbeidet med de siste seks månedene som del av Drill and Blast-kontrakten. Vi setter pris på Jernbaneverkets profesjonalitet, sier Duccio Astaldi som er president og styreformann for Condotte. 

- Follobanen er en svært viktig del av InterCity-satsingen, og skal gi et vesentlig forbedret tilbud til Follo og Østfold. Denne kontrakten innebærer at Follobanens hovedarbeidene nå er startet opp på Ski, Åsland, Sydhavna og Oslo S, der omfattende arbeider vil pågå i årene frem til prosjektet er ferdigstilt i desember 2021, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

- Innføringen av nye spor til Oslo S gjennom et tett befolket område er teknisk krevende og vi er glad for de tekniske løsninger Condotte har presentert i sitt tilbud. Vår erfaring med Condotte gjør oss sikre på at prosjektet blir gjennomført på en god måte, sier Follobanens prosjektdirektør Erik Smith.

Dette er den andre av Follobaneprosjektets EPC kontrakter som tildeles Condotte. Arbeidet med ECP kontakt for tunnelboring med drill & blast er allerede godt i gang ved Sydhavna i Oslo.

Condottes tilbud til konkurransen for EPC Civil Oslo S er vurdert på selvstendig grunnlag og etter de kriteriene Jernbaneverket har satt for denne kontraktkonkurransen. Condottes tilbud er vurdert som både det teknisk og kommersielt beste.

Totalentreprisekontrakten EPC Civil Oslo S:

EPC Civil Oslo S har krevende grensesnitt mot aktører på/ved Oslo S og mot flere av Follobaneprosjektets andre kontrakter. Kontrakten omfatter blant annet bygging av en lang betongtunnel for Follobanen og Østfoldbanens spor, gjennom/under det kulturhistorisk viktige området i Middelalderparken og Klypen-området. Betongtunnelen skal bygges under de eksisterende jernbanesporene på Loenga ved Mosseveien og knyttes sammen med Follobanens lange tunnel gjennom Ekebergåsen. I tillegg skal det bygges tekniske bygg, og eksisterende anlegg og kulverter på og ved Oslo S skal tilpasses ny infrastruktur. Ved gjennomføring av arbeidene skal det tas hensyn til utfordrende grunnforhold, togtrafikk, kulturminner og naboer i et tett befolket område.

Informasjon fra selskapet Condotte:

Società Italiana per Condotte d’Acqua was established on April 7, 1880 and has carried out, in Italy and in the world, all kind of construction works.

In order to give a clear picture of Condotte’s position in the construction market (in Italy as well as abroad), with its annual sales of around 1.6 billion € in 2014, it is ranked as 3rd Italian Construction Company and as 94th among top 250 International Contractors. Its order book (approximately € 5.0 billion) will ensure that the company can remain in the current top positions in the coming years.

Condotte and its subsidiaries are pursuing a step by step increase of their activities abroad, always looking for new projects where it is possible to share with each client the benefit of the specific technical and organizational know how the company has developed.

The EPC Civil Oslo S. contract for the Follo Line project, with so many technical and organizational issues to be fixed and managed with extreme care, fully fulfills such features.