Nattarbeider ferdig foran skjema

Follobaneprosjektet har startet arbeidene med en stor tunnel for føring av kabler ved Oslo S. Arbeidene fikk en god start og spunting på natta ble ferdigstilt over en uke tidligere enn planlagt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Spunting ved Nordseter bro. På grunn av sikkerhet ved arbeider i nærheten av kontaktledningen til togene, gjennomføres arbeidene på natt. Foto Gunnar Børseth/JernbaneverketPå grunn av sikkerhetskrav til arbeider i nærheten av høyspentledningen som gir strøm til togene, har Follobaneprosjektet vært nødt til å gjennomføre noe arbeid om natten når strømmen til togene er avskrudd. Dette gjelder blant annet ved spunting hvor bruk av høye maskiner er nødvendig. Etter planen skulle arbeidene med spunting på natt vare to til tre uker, men god fremdrift gjorde at arbeidet kunne avsluttes etter kun sju netter.

- Jeg er veldig godt fornøyd med fremdriften. Det er god planlegging og godt forarbeid som har gjort at arbeidene er blitt gjennomført på så kort tid. I tillegg er vi godt fornøyd med samarbeidet med vår entreprenør Skanska, sier byggeleder Kjell Bjarne Lillekvam.God fremdrift på spunting. Foto Gunnar Børseth/Jernbaneverket.

Spuntingen, som har pågått rett i nærheten av Nordenga bro, har spesielt vært merkbart for de nærmeste naboene og det har vært vanskelig å sove med støyende anleggsarbeid kun få meter fra soveromsvinduene. I alt leide Follobaneprosjektet inn 52 rom og små leiligheter på hoteller i hele Oslo for å innkvartere naboer.

Arbeidene fortsetter nå for fullt nord for Bispegata, men vil med få unntak kun foregå på dagtid.

Bygger for fremtidens behov

Arbeidene med byggingen av en kabeltunnel på jernbaneområdet nord for Bispegata, startet opp 3. august og skal være ferdigstilt til påsken 2016.

Det er størrelsen på kabeltunnelen som gjør at spuntingen blir omfattende. Totalt blir tunnelen 420 meter lang og inntil fire meter høy og fire meter bred. Tunnelen vil i sin helhet ligge under dagens terreng, og blir derfor ikke synlig når den er ferdig bygget.

Behovet for føring av kabler for jernbanen er stort, og denne kabeltunnelen vil dekke dagens behov og samtidig tas det høyde for fremtidig behov. På denne måten legger Follobaneprosjektet til rette for at senere arbeider kan utføres samtidig med at togene går.