Nå produseres tunnelboremaskinene

Produksjonen av tunnelboremaskinene til Follobaneprosjektet er i gang i Tyskland. Det er selskapet Herrenknecht som bygger de fire «norske» maskinene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

TBM dobbelskjoldsmaskin - Illustrasjon Herrenknecht AGSør-vest i Tyskland produserer Herrenknecht tunnelboremaskinene på oppdrag fra Acciona Ghella Joint Venture (AGJV). Det er denne stor-entreprenøren som har totalentreprisen for boring av det som skal bli Nordens lengste jernbanetunnel.

På det store anleggsområde på Åsland er Acciona Ghella i full gang med å videreutvikle området og har begynt arbeidet med å bygge monteringsområde inne i fjellet. Det er der TBM-delene fra Tyskland skal settes sammen.

– Det er ikke vanlig å ha fire tunnelboremaskiner i arbeid samtidig, sier prosjektdirektør for AGJV, Fernando Vara Ortiz de La Torre.

Selskapene Acciona og Ghella har arbeidet med Herrenknecht tidligere. -Vi vet at de leverer i tide. Herrenknecht har en fabrikk der de har kapasitet til å produsere flere maskiner samtidig og de har et solid teknisk team som følger prosjektet, understreker AGJVs prosjektdirektør.

Fakta om tunnelboremaskiner:

 • En tunnelboremaskin (TBM) borer sirkelrunde tunneler gjennom løsmasser og berg.
 • Det finnes flere typer tunnelboremaskiner: Open gripper type TBM, flere varianter av single shield TBM (bl.a. EPB TBM, Slurry TBM), samt double shield TBM som skal brukes for å bygge Follobanens tunnel.
 • Tunneldiameteren på ulike TBM-modeller varierer fra en meter opp til nesten 18 meter.
 • TBM er et mer industrielt produksjonssystem sammenliknet med konvensjonell sprengning.
 • Ved bruk av skjoldmaskiner monteres prefabrikkerte, vanntette betongelementer i en lukket ring for å ivareta bergsikring og vann- og frostsikring.
 • TBM er valgt for Follobanen bl.a. på grunn av tunnelens lengde, miljømessige forhold, tilgang til et stort riggområde hensiktsmessig plassert og behov for begrenset antall tverrslagstunneler.
 • Fire store tunnelboremaskiner skal drive Follobanens to tunnelløp i det som blir Nordens lengste jernbanetunnel – totalt 20 km lang. (Drill & blast brukes bl.a. i hver ende.)
 • To TBMer skal bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski fra Åsland anleggsområde.
 • Lengde på tunnelboremaskinen og bakriggsystem: 145 m.
 • Boret tunneldiameter: 9,96 m.
 • Innvendig diameter for hvert tunnelløp etter betongutforing: 8,75 m.
 • Vekt hver TBM, inklusiv bakrigg: Ca. 2400 tonn.
 • Antall kuttere: 71 stk. med diameter 483 mm som hver kan belastes med opptil 32 tonn.
 • Installert kraft: 6200 kW, hvorav 4550 kW for rotasjon av selve borhodet.
 • Gjennomsnittlig inndrift (boring) per maskin: 12-15 m per dag.
 • Tunnelløpene blir forbundet med tverrforbindelser med max. 500 m mellomrom.
 • Double Shield TBM, som brukes på Follobanen, gjør det mulig å bore tunnelen samtidig som den ferdigstøpte foringen bygges, slik at tiden optimaliseres.
 • Follobanens TBMer leveres av det tyske firmaet Herrenknecht AG, Tyskland.
 • Første TBM ankommer Norge i midten av 2016 for montering.
 • Alle fire TBM skal etter planen være i arbeid fra januar 2017.

  Kilde: AGJV & Jernbaneverket/Follobaneprosjektet