Med hodet først

Deler av borhodet til Follobanens første tunnelboremaskinen har kommet til Norge og til Åsland anleggsområde.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dette er deler til den første av fire tunnelboremaskiner som skal bore 18,5 av den 20 km lange tunnelen i Follobaneprosjektet. Borhodet med en diameter på 9,96 meter skal senere monteres nede i en av de to fjellhallene som er sprengt ut 100 meter under bakken. Follobaneprosjektets tunnel vil bli Nordens hittil lengste jernbanetunnel når den står ferdig i 2021.

Den første delen til borhodet ankom Follobanens anleggsområde på Åsland. Senere skal delene transporteres ned i fjellhallene for montering. Foto: Gro H. Elden.

Delene til borhodet ankom Fredrikstad havn torsdag kveld. Det vil de nærmeste ukene komme flere leveranser til Åsland med deler til denne tunnelboremaskinen. Snart vil også deler til den andre tunnelboremaskinen ta veien fra Tyskland til Norge. De to siste er fortsatt i produksjon ved Herrenknechts fabrikk.

Gigantmaskinene vil bli levert i løpet av  året og alle er planlagt satt i drift innen utgangen av 2016. To av TBMene skal bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på Åsland anleggsområde,  13 km sør for Oslo sentrum.