Kontrakt signert mellom Baneservice og Follobanen

Jernbaneverket og Baneservice har signert kontrakt for arbeider med riving og reetablering av jernbaneteknisk infrastruktur i forbindelse med utbyggingen av Follobanen ved Oslo S.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Signeringen ble utført av styreleder i Baneservice Thor Svegården (til venstre) og prosjektdirektør i Follobanen Erik Smith (til høyre) fra Jernbaneverket.Kontrakten «JBT Rive reetablere»er en utførelsesentreprise og har en verdi av om lag 220 millioner kroner pluss opsjoner. Arbeidet varer fram til 2019, med opsjon fram til 2021.

- Kombinasjonen av et godt tilbud og lang erfaring var viktig for Follobanen. Vi er glade for å få en entreprenør med omfattende erfaring og høyt kompetent personell med på laget, sier Erik Smith, Follobaneprosjektes prosjektdirektør.

En erfaren aktør
Baneservice er den største norske operatøren innen jernbanetekniske fag og banesikkerhet. Selskapet har historikk tilbake til 1992, som en del av NSB, og er nå et statlig aksjeselskap med Samferdselsdepartementet som eier. Baneservice har bred erfaring fra lignende prosjekter for jernbane og har også erfaring fra flere lignende kontrakter for Jernbaneverket.

Det har vært stor interesse for kontrakten «JBT Rive Reetablere». Seks selskaper viste sin interesse og tre selskap la inn tilbud. Tilbudene er nøye evaluert og valg av entreprenør er gjort ut fra en samlet vurdering av pris og prosjektgjennomføring.
Kontrakten, som nå er signert, er i tråd med budsjettforutsetningene Jernbaneverket har lagt for Follobaneprosjektet.

Delprosjekt Oslo S– en utfordrende jobb
Kontrakten omfatter riving og reetablering av eksisterende jernbaneteknisk infrastruktur på strekningen fra Oslo S til tunnelinnslaget i Ekebergåsen, samt omlegging og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Bekkelaget.

Arbeidet må tilpasses togtrafikken inn og ut av Oslo S og gjennomføres i nært samarbeid med flere aktører på og rundt Oslo S. Dette inkluderer også flere av Follobaneprosjektets andre entreprenører. Arbeidet som omfattes av Kontrakten «JBT Rive og reetablere» skal gjennomføres samtidig og i nært samarbeid med entreprenørselskapet som tildeles Follobaneprosjektets totalentreprise for underbygning, EPC Civil Oslo S.

Glade for signering av kontrakt. Fra venstre: Kjetil Nevstad, prosjektdirektør i Baneservice, Thien Hai Huynh, kontraktsrådgiver i Follobaneprosjektet, Anne Marie Dyrøy, prosjektleder for delprosjekt Innføring Oslo S i Follobaneprosjektet, Erik Smith, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, Thor Svegården, styreleder i Baneservice, Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice, Karl Erik Valentin Hansen, prosjektleder i Banservice og Erik Nyborg, leder for jernbaneteknik i delprosjekt Innføring Oslo S i Follobaneprosjektet.