Gode innspill fra naboer

Mange naboer møtte opp på Jernbaneverkets informasjonsmøte om Follobaneprosjektets arbeider ved Oslo S og Sydhavna/Ekeberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket takker for engasjementet og tilbakemeldingene under møtet. Innspill fra salen skal følges opp, blant annet skal det bli flere synlige informasjonsplakater i Gamlebyen. Presentasjonen fra informasjonsmøtet er publisert til høyre i denne saken.

Prosjektleder Anne Marie Dyrøy i Jernbaneverket forteller hvordan området ved Oslo S vil se ut når Follobanen står ferdig i desember 2021.