Gigantmaskin nr to er ferdig

Den andre av Follobaneprosjektets fire tunnelboremaskiner er nå godkjent av Jernbaneverket ved Herrenknechts fabrikk i Tyskland. Oppgaven den står foran er massiv; bore et av tunnelløpene fra Åsland mot Ekebergåsen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den andre TBMen i Follobaneprosjektet er klar fra fabrikken i Tyskland. Foto: Herrenknecht.

Den første av de fire tunnelboremaskinene (TBM) ble ferdig og godkjent i mars. Alle er skreddersydd for jobben, og spesialdesignet for den harde norske granittiske gneissen. Jernbaneverket bestemte seg allerede i 2012 for at TBM var den rette metoden for å drive 18,5 av Follobanens totalt 20 km lange tunnel som skal gå mellom Oslo og Ski. Når den står ferdig blir den Nordens lengste jernbanetunnel. Tunnelboremaskinene i Follobaneprosjektet lager en vanntett og holdbar tunnel i en operasjon.  

- Vi gleder oss over at nok en TBM er klar til utskiping og transport til Norge. Den første TBM ankommer i Norge i mai, og nr. 2 vil følge like etter, forteller Anne Kathrine Kalager, prosjektleder for Tunnel TBM, Jernbaneverket/Follobaneprosjektet.

Gigantmaskinene med en diameter på hele 9,96 m vil bli levert gjennom året og er planlagt satt i drift i løpet av 2016. To av TBMene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på anleggsområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum.

Imponerende produksjon
Entreprenøren Acciona Ghella JV signerte den største kontrakten i Follobaneprosjektet for ett år siden.

Det spansk-italienske selskapet har brukt tiden i Norge til å bygge et fjellanlegg for montering av TBM-ene, sammen med underentreprenør AF Gruppen. På Åsland er det også bygget opp et stort industrianlegg til betongelementproduksjon og massehåndtering. Parallelt pågår produksjonen av tunnelboremaskinene i Tyskland. 

- Vi fortsetter arbeidet med tunnelboremaskinene og anleggsområdet med uforminsket styrke. Vi er stolte og glade over å kunne presentere den andre av de fire tunnelboremaskinene, sier prosjektdirektør Fernando Vara i Acciona Ghella JV.  

Vekker nasjonalfølelsen
Det er neppe en tilfeldighet at TBM nr. 2 henter farger fra det norske flagget. Det hvite borhodet og de 71 røde kutterne skal bore seg gjennom fjellmassiver preget av flere istider. 

Den første ble kledt opp i Oslo-blå med hvite kuttere. Hvordan de to neste tunnelboremaskinene vil se ut, er foreløpig en ganske godt bevart hemmelighet.  

Det skal brukes fire tunnelboremaskiner i Follobaneprosjektet. Foto: Herrenknecht.

Bakriggen på hver tunnelboremaskin er 150 meter lang. Her ses området rett bak kutterhodet. Foto: Herrenknecht.

Tunnelboremaskinene som skal brukes i Follobaneprosjektet har en diameter på 9,6 meter. Foto: Herrenknecht.