Første tunnelborhode monteres

Dypt nede i berget nær Åsland er flittige hender i gang med å sette sammen hodet til den første tunnelboremaskinen. Borhodet monteres foran på gigantmaskinen som skal «spise» seg vei gjennom fjellet i retning Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De fire gigantmaskinene med en diameter på hele 9,96 meter leveres alle i 2016 og innen nyttår er planen å ha alle fire i drift. To av tunnelboremaskinene vil bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på anleggsområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum.

Tunnelboremaskinene (TBM) skal drive 18,5 av Follobanens totalt 20 km lange tunnel som skal gå mellom Oslo og Ski. Når den står ferdig blir den Nordens lengste jernbanetunnel. 

 Borhodet ble delt opp i fem  hoveddeler for transport til Norge. Nå sveises delene sammen igjen i de spesialkonstruerte monteringshallene 100 meter under bakken nær Åsland. Hver av de to hallene har en takhøyde på 22 meter, er 26 meter brede og 55 meter lange. I gulvet er det støpt to «krybber» som skal brukes under monteringen av maskinene, og for å sikre at TBM-ene setter ut på eksakt riktig kurs. Foto: Acciona Ghella JV.

Det er de 71 lyse kutterne som her er montert på borhodet, som skal knuse steinmassene. Foto: Fredrikke Syversen/Jernbaneverket. 

Store kraner er satt opp for å løfte de massive elementene til tunnelboremaskinene. Her er man i gang med sveising av det bakre skjoldet. Tunnelboremaskinens lengde er totalt 150 meter, og deler blir fortløpende transportert ned i hallen for montering. Foto: Acciona Ghella JV.

Follobanens fire tunnelboremaskiner produseres på Herrenknechts fabrikk i Tyskland. To av dem er nå ferdige, og deler er under transport til Norge. Her er midtre del av det første borhodet på vei fra havnen i Fredrikstad i retning Åsland. Foto: Fredrikke Syversen/Jernbaneverket.