Først ute med egen LO-koordinator

Som første samferdselsprosjekt har Follobaneprosjektet inngått avtale med LO om å ha egen LO-koordinator.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon over Follobanens hoved riggområde på Åsland, i Oslo, hvor LO-koordinatoren vil ha sin arbeidsplass.LO-koordinatoren som skal arbeide «på innsiden» av det som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, starter etter planen opp i løpet av høsten. LO-koordinatorens arbeid kommer i tillegg til prosjektets egen oppfølging.

LO-koordinatorens oppgave er bl.a. å bidra til å påse at arbeidene skjer etter norske lønns- og arbeidsvilkår.  I kontraktene med entreprenørene har Jernbaneverket lagt inn krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

Mange selskaper
Follobaneprosjektet/Jernbaneverket har så langt inngått tre totalkontrakter, den største gjelder utbygging av tunnel med tunnelboremaskiner. Denne kontakten, signert med spansk-italienske Acciona Ghella Joint Venture, er på 8,7 milliarder kroner og omfatter prosjektering, anskaffelser og konstruksjon av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel. Dette er den største kontrakten Jernbaneverket noen gang har inngått. Sammenslutningen Acciona Ghella inngår/har inngått kontrakt med om lag 40 hovedsakelig norske selskaper, mens det italienske selskapet Condotte som skal utføre tunnelbygging fra Sydhavna i Oslo, foreløpig har avtale med om lag 14 norske selskaper for å få arbeid utført. 

Tett oppfølging

– Follobaneprosjektet ønsker et godt og aktivt samarbeid med entreprenørene og med LO, sier prosjektdirektør Erik Smith.

Som byggherre skal Follobaneprosjektet sikre at arbeidsvilkår tilfredsstiller de krav Jernbaneverket har satt i kontraktene. På samme måte skal byggherre ivareta og sikre hele arbeidsprosessen, kvaliteten, sikkerhets- og miljøkrav og støyreguleringer. 

LO-koordinatoren skal ha hele prosjektet som arbeidsfelt og får kontorplass på anleggsområdet på Åsland i Oslo. Lønningen dekkes av Jernbaneverket.

Det har tidligere vært LO-koordinator i flere store byggeprosjekt i Norge, men ikke innen samferdsel. 

Follobaneprosjektets totalkontrakter (EPC-kontrakter) per oktober 2015:

  • Società Italiana per Condotte d’ Acqua S.p.A. (EPC Tunnel D&B signert 25.2.2015)
  • Acciona Infraestructuras S.A. og Ghella S.p.A. (EPC Tunnel TBM signert 23.3.2015)
  • Obrascón Huarte Lain S.A. (EPC Ski signert 10.8.2015)