Forberedende arbeider på Ski avsluttet

Punktum er satt for de forberedende arbeidene for Follobanen på Ski, og spanske Obrascón Huarte Lain S.A. er i gang med å planlegge hovedarbeidene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nylig var det sluttbefaring med Skanska, og den tredje og siste enteprisen for forberedende arbeider i Follobaneprosjektet på Ski er sluttført.

- Alle arbeidene er ferdige. Vi har hatt et godt samarbeid med Skanska siden de startet i april 2014, og nå er Ski-området godt tilrettelagt for neste entreprise, sier byggeleder Dag Ivar Myrene.

Langhusveien flyttet og Roåsbekken lagt i tunnel
Skanska har det siste halvannet året jobbet med å tilrettelegge riggområdet på Kvakestad på Langhus og å bygge ferdig drifts- og adkomstveier til hovedarbeidene starter. For å gi plass til Follobanen, har Skanska også flyttet Langhusveien og lagt Roåsbekken i tunnel under eksisterende spor for Østfoldbanen. I tillegg er det foretatt kalksementstabilisering av områder med kvikkleire i grunnen. Totalt er 531.000 løpemeter med kalkpeler etablert i bakken.

- Vi ønsker å rette en spesiell takk så langt til alle våre naboer for tålmodighet under de forberedende arbeidene, sier prosjektleder for Follobaneprosjektet i Ski, Janette Brask.650 meter av Langhusveien er flyttet. Jernbanesporene for Follobanen vil gå i deler av den gamle traseen. I tillegg er 370 meter av Langhusveien gjort om med nytt t-kryss for smidigere trafikkavvikling.

Nytt parkområde
Det er også laget et fordrøyningsdamområde i samarbeid med Ski kommune. Dette er utformet som et parkområde, med turstier oppå vollene langs dammene. De fem dammene skal ta imot overflatevann i nedbørsperioder for å utjevne vannstrømmen videre nedover Blåveisbekken og Dalsbekken. Området har tidligere vært stengt for publikum, og beboerne i nærområdet får nå et fint friområde å bevege seg i.

Sykkelparkeringen ved Ski stasjon flyttet
- Den mest avanserte operasjonen vi har utført i forberedende fase av prosjektet på Ski, var å få på plass en undergang i betong på cirka 900 tonn under eksisterende Østfoldbane, sier byggelederen. Du kan se hvordan én ukes arbeid blir utført på to minutter i vår video (timelapse av arbeidsoperasjonen).

Tidligere i sommer ble de forberedende arbeidene på Ski stasjon avsluttet. Her er det satt opp en langsgående spuntvegg på rundt 400 meter. I tillegg er en sykkelparkering flyttet, en kabelbro forlenget, jernbanetekniske installasjoner flyttet og nye kabler lagt. Siden sporområdet må utvides for å få plass til Follobanen, er flere tekniske bygg på stasjonsområdet samt deler av Skeidar-bygget revet.

OHL planlegger hovedarbeidene
Spanske Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL) har fått kontrakten for hovedarbeidene, EPC Ski. OHLs administrasjon har leid lokaler i Ski sentrum, og planlegger nå de videre arbeidene, blant annet Nordbyveien bru og bruken av riggområdet. De overtar det over 30 mål store riggområdet på Kvakestad 1. november 2015.

- OHL har nettopp avsluttet en innmåling via drone for hele området. Under bruddet på Østfoldbanen i begynnelsen av oktober, foretok de en innmåling og kontrollmåling av linja slik det er i dag, forteller byggeleder for EPC Ski, Thor Ørjan Holt.

Den omlagte Roåsbekken har et større bekkeløp enn den gamle for å tåle 500 års flom. I tunnelen er det laget en ålerenne, som slutter rett på innsiden av vanninntaket. Pumpestasjonen tilfører vann til ålerenna, som ligger 1,2 meter over bunnen.