Fjerde og siste tunnelboremaskin godkjent

Follobaneprosjektets siste av fire tunnelboremaskiner er ferdigstilt. Transport og montering pågår, før oppstart i september.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ferdigstillelsen av den fjerde og siste tunnelboremaskinen (TBM) er markert ved Herrenknechts fabrikk i Tyskland. Maskinene, bestilt av totalentreprenør Acciona Ghella Joint Venture, er godkjent av Jernbaneverket og dermed klare for innsats gjennom Ekebergåsen. De fire tunnelboremaskinene skal brukes til å bore hoveddelen av det som blir den lengste jernbanetunnelen i Norden.

Den fjerde tunnelboremaskinen ble godkjent ved fabrikken i Tyskland den 8. juni. Foto: Herrenknecht.
Follobaneprosjektet er det hittil største TBM-prosjekt i Norge.  Fire maskiner skal bore 18,5 km av den 20 km lange tunnelen. Hele det nye dobbeltsporet mellom Oslo og kollektivknutepunktet Ski, blir 22 km langt.

Komplisert produksjon
-Ferdigstillelsen av de fire "norske" tunnelboremaskinene er en stor milepæl for Follobaneprosjektet. Vi er imponert over at Acciona Ghella JV og Herrenknecht har produsert de fire maskinene med svært høy kvalitet på såpass kort tid. Kvaliteten på tunnelboremaskinene er en avgjørende suksessfaktor for dette prosjektet. Samarbeidet om produksjonen har vært utmerket, sier Erik Smith, prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Jernbaneverket.

- Med ferdigstillelsen av den fjerde og siste TBM, starter vi en ny fase av prosjektet. Fra nå av vil vårt hovedfokus være å montere TBMene, gjøre dem operative og starte tunnelarbeidet med TBM. Så langt ligger vi foran fremdriftsplanen, og vi er inne i en utfordrende og kompleks del av dette fantastiske prosjektet, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture (AGJV).

Alle de fire tunnelboremaskinene er 150 meter lange. Den første maskinen starter arbeidet i retning Oslo i september. Foto: Herrenknecht.
Representanter for Jernbaneverket, Acciona Ghella JV og produsent Herrenknecht deltok i markeringen av den fjerde og siste «norske» tunnelboremaskinen. Denne fjerde maskinen som skal arbeide i retning Ski, har rød «flagg»-farge med blå kuttere. Også to av de andre maskinene har norske flaggfarger, mens den første maskinen som skal gå i retning Oslo, har Oslo-blå farge for å hedre hovedstaden.

Maskinene er produsert av den tyske TBM-produsenten Herrenknecht. Dette er en av de største ordrene i selskapets historie.

Alle de fire tunnelboremaskinene er spesial-designet for å håndtere det harde norske fjellet, formet av flere istider.


Etter planen skal den første tunnelboremaskinen startes opp fra en fjellhall ved anleggsområdet fra Åsland i september i år. Deretter startes de tre andre maskinene opp med få måneders mellomrom. 

De tre andre tunnelboremaskinene ble alle ferdigstilt i år. Med den siste maskinen er firkløveret komplett. Foto: Herrenknecht.