Betongkarusellen i gang

140 000 betongelementer skal til for å kle hoveddelen av Follobanens 20 km lange tunnel innvendig, og alle skal produseres ved fabrikkanleggene på Åsland. Nå er prøveproduksjonen i gang.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prøveproduksjonen er i gang i de 20 000 m2 store fabrikklokalene på Åsland. Betongelementene som produseres her føres ned i tunnelen, og settes sammen til vanntette ringer. Hver ring består av 7 ulike elementer, og veier ca. 40-50 tonn.

Det skal totalt settes inn 20 000 slike ringer i de to løpene i hoveddelen av Follobanens tunnel. Totalt er tunnelen 20 km lang, og 18,5 av disse skal kles med betongelementer. På anlegget skal det i alt produseres om lag 450 000 m3 betong på anlegget, og steinmasse fra tunneldrivingen skal inngå som en komponent i betongproduksjonen.

Støpeformene for betongelementene går på skinner gjennom hele støpeprosessen og håndteres etter samlebåndprinsippet. Her skal formen klargjøres for produksjon av neste element. 144 spesialkonstruerte støpeformer skal brukes i produksjonen.

Her er armeringen på plass i en av støpeformene. De lysegrå knottene indikerer riktig høyde slik at betongen får en gjennomsnittlig tykkelse på 5 cm over armeringen. I tillegg til ordinær armering brukes stålfiber og pp-fiber (brannsikring). Disse tilsettes rett i betongmassen.  

Betongspesialist Silje Ytterdal fra Jernbaneverket viser ett av de ferdigstøpte betongelementene i prøveproduksjonen. Mange detaljer må stemme i produksjonen, og grundig testing er viktig!

Her er en av formene klar til å sendes inn i støpekammeret. I kammeret slippes den spesialblandede betongmassen ned i formen. Kammeret er bygget inn av hensyn til støy. Etter at betongelementene er støpt føres formene inn i et herdekammer som holder en jevn temperatur på 35 grader. Det har vært utført tester for å bestemme optimal herdetemperatur. Den lave temperaturen som nå benyttes gir et meget godt resultat i tillegg til at oppvarmingen krever begrenset med energi, altså en miljøvennlig optimalisering. Betongelementene er 6-8 timer inne i herdekammeret før de kan tas ut av formen, og sendes ut til lagerområdet. 

Fra kontrollrommet inne i kammeret overvåkes støpingen av elementene. Støpeformene vibreres slik at betongen fordeles jevnt. 

Betongmassen testes for luftinnhold og hvor lett den er å bearbeide. En av entreprenørens laboranter er fornøyd med testresultatet. 

Foto 1 - 5: Gro Haldis Elden
Forsidefoto: Acciona Ghella JV.