Alt klart for Nordens lengste jernbanetunnel

-Follobanen blir viktig for så mange at den høye kostnaden kan forsvares, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Stortinget var enig, og dermed er prosjektet for alvor på skinner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, prosjektdirektør Erik Smith, Assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås og prosjektleder tunnel TBM Anne Kathrine Kalager den dagen Follobaneprosjektet fikk ja fra statsråden.(Denne artikkelen, i en noe kortere utgave, er publisert i «På skinner», Jernbaneverkets kortversjon av årsmelding 2014.)

Den 17. juni 2014 ga Stortinget formelt Samferdselsdepartementet grønt lys for å gjennomføre investeringsprosjektet «nytt dobbeltspor Oslo-Ski», innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Jubelen sto i taket i prosjektet. Follobanen skal stå ferdig i desember 2021, og dette regnes som kort leveringstid for et så omfattende prosjekt.

Stor interesse
Med Stortingsvedtaket på plass ble tilbudsdokumenter sendt ut til selskaper fra inn- og utland. I overkant av 30 selskaper fra hele Europa og Asia deltok i prekvalifiseringen. Tilbudene som ble gitt, ble evaluert av Follobaneprosjektet under et strengt sikkerhetsregime, før den første av de store kontraktene for hovedarbeidet ble tildelt og signert i februar i år.

Ute på anleggsområdene var aktiviteten høy for å få ferdig de forberedende anleggsarbeidene. Ti kontrakter ble signert med norske entreprenører. Bygging av to adkomsttunneler på nær én kilometer hver på Åsland anleggsområde og omfattende omlegging av Langhusveien i Ski utgjør de to største kontraktene for forberedende arbeid.

Viktig fortid
I Oslo, ved Åsland og ved Ski har arkeologer vært i arbeid for å kartlegge kulturminner. Ved Ski ble en av de eldste bosettingene på Østlandet avdekket. 100 av Follobanens naboer, elever, kommuneansatte og historisk interesserte ble invitert til åpen dag. Ved Middelalderparken i Oslo ble nær 100 graver avdekket. Ifølge arkeologene er omfanget av graver og antallet vitenskapelige tester som skal tas, betydelig større enn noen gang før, og vil gi nye svar om hvordan livene ble levd fra 1200-1300-tallet og flere hundre år fremover i tid.
Som en følge av den nye Follobanen, får Middelalderparken i Oslo en «ny giv» med nær dobbelt så stort grøntområde. Planlegging av det nye parklandskapet skjer i samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren. Beboere og andre interesserte har gitt innspill i åpent møte i regi av Jernbaneverket og via en utstilling på plassen foran Oslo Sentralstasjon.

Full fart fremover
-Det føles godt at Follobaneprosjektet er i gang for alvor, og det er gøy å fyre av den første salven, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, da han besøkte Follobanens anleggsområde på Åsland i juni. I fullt sikkerhetsutstyr fyrte statsråden av 75 kilo sprengstoff, som utgjorde den første vellykkede salven. På dette anleggsområdet
rykker nå entreprenørsammenslutningen Acciona-Ghella inn, etter at de ble tildelt kontakten som omfatter driving av den lange tunnelen med tunnelboremaskiner (TBM). Det italiensk-spanske sammenslutningen bestiller nå de fire boremaskinene. Anleggsområdet blir gjort klart blant annet for produksjon av segmenter til tunnelen. Samtidig planlegges montering av boremaskinene, og om ikke alt for lenge starter drivingen av den totalt 20 kilometer lange jernbanetunnelen – Nordens lengste.

Ikke bare en tunnel
Selv om tunnelen er lang, er Follobaneprosjektet langt fra bare en tunnel. Prosjektet omfatter betydelig oppgradering av den gamle Østfoldbanen inn mot Oslo, komplisert nærføring til viktige kulturminner, til eksisterende tunneler og anlegg i Ekebergåsen samt et helt nytt, topp moderne kollektivknutepunkt i Ski. Jernbanetilbudet for alle som bor i sørkorridoren blir kraftig forbedret med større kapasitet på strekningen og halvert reisetid mellom Oslo og Ski.