Alnaelva opp i dagen

Når Follobanen står ferdig bygget i 2021 har Jernbaneverket tilrettelagt for at Alnaelva på sikt kan renne over betongtunnelen i Middelalderparken i Oslo. Betongtunnelen er avslutningen av Follobanens tunnel inn mot Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjonen viser hvordan Follobanen legges under bakken gjennom Middelalderparken.Det er togene på Follobanen og nye Østfoldbanen som skal kjøre gjennom betongtunnelen og inn til Oslo S, landets mest hektiske nav for togtrafikk. Jernbaneverket har laget en teknisk løsning slik at alle Follobaneprosjektets jernbanespor senkes under det som blir Alnas elveleie.

Det er teknisk utfordrende å senke de nye sporene, og samtidig tilpasse togdriften til eksisterende anlegg på både Oslo S og Loenga. Den nye traséløsningen er basert på jernbanetekniske vurderinger som skal sikre en effektiv, sikker og pålitelig trafikkavvikling. Jernbaneverket har fått nyttige innspill fra Oslo Elveforum og vurdert ulike løsninger for å imøtekomme ønsket om at Alnaelva i fremtiden skal kunne flyte over jernbanen.

- I Jernbaneverket er vi glade for å bidra til videreutvikling av Gamle Oslo og av området ved Middelalderparken, sier Anne Marie Dyrøy, delprosjektleder for Follobaneprosjektets arbeid ved Oslo S.

Les mer i nyhetssak fra NRK