Vellykket informasjonsmøte i Gamlebyen

Det var mange spørsmål og stort engasjement da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte om Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ca. 30 interessere naboer fant onsdag 21. april veien til Jernbaneverkets informasjonsmøte om Folloabanen på Gamlebyen skole. Naturlig nok var det spørsmål rundt støy og støv fra anleggsområdet, og rystelser som arbeidene kan medføre, som i størst grad opptok naboene.

Her kan du laste ned presentasjonen som ble gjennomgått på informasjonsmøtet.