Vellykket folkemøte om Middelalderparken

Folkeverksted for Middelalderparken var arbeidstittelen da Jernbaneverket ved Follobaneprosjektet, i samarbeid med Byfabrikken, inviterte til folkemøte om utviklingen av Middelalderparken.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Teknisk skisse: Den nye løsningen for Middelalderparken gir mer vern og nær dobbelt så stort tilgjengelig parkområde (skravert grøntareal blir nytt). Nye Follobanen legges under bakken.
Traséen til nye Follobanen inn mot Oslo S skal gå i en overdekket betongtunnel gjennom den øverste delen av Middelalderparken. Byggingen av Follobanen gir en mulighet for et sammenhengende terreng gjennom Middelalderparken fra bebyggelsen i Oslo gate og ned til vannet. 
 
Arkitektforslag med nye forslag for utformingen av Middeladerparken studeres. Foto Karoline BirkeliDette var bakgrunnen for at Jernbaneverket og Byfabrikken inviterte til folkemøte for å finne gode løsninger for nye Middelalderparken.
- Byfabrikken ønsket å holde et folkeverksted slik at flere røster blir hørt, sier Karoline Birkeli, styremedlem i Byfabrikken. – Spesielt viktig er det å få frem de lokale røstene, slik at hverdagsperspektivet på hvordan parken skal bli brukt kommer til syne. Gjennom dette vil vi få frem innspill, ideer og perspektiver som en fagperson muligens ikke tenker på, sier et engasjert styremedlem.

Godt samarbeid
Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket har tidligere gjennomført et parallelloppdrag for å få idéer til oppgraderingen av den kulturhistorisk viktige Oslo Middelalderpark. Dette parallelloppdraget dannet bakteppet for folkeverkstedet hvor hensikten var at naboer og interesserte kunne komme med innspill i den videre prosessen for utvikling av Middelalderparken.
- Vi er svært fornøyd med samarbeidet mellom de offentlige etatene. Så langt har dette samarbeidet vist seg å være fruktbart, og vi har nå lagt et godt grunnlag for å skape gode løsninger for Middelalderparken, sier assisterende prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, Anne Kathrine Kalager.

Deltagere på folkemøte i ivrig diskusjon om Middelalderparken. Foto Karoline BirkeliInnspill til arbeidet med Middelalderparken
Resultatet av folkeverkstedet blir en rapport som dokumenterer de innspill, tanker og ideer som kom frem. Rapporten, som blir lagt ut på Byfabrikkens nettsider, vil bli et supplement til sluttnotatet fra samarbeidet mellom Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket. Den vil også bli tatt med som et innspill i det videre arbeidet med Middelalderparken.