Velkommen til utstilling og åpent møte

Hvordan kan den nye Middelalderparken bli? Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket ønsker velkommen til utstilling fra 24. april til 2. juni og folkemøte 14. mai. Se film om utstillingen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Det er byggingen av den nye Follobanen mellom Oslo og kollektivknutepunktet nye Ski stasjon, som har ført til en avtale om opprusting av den kulturhistorisk viktige Oslo Middelalderpark.

Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket har lyst ut et parallelloppdrag for å få idéer til oppgraderingen. Tre team er valgt til å utarbeide hvert sitt forslag. Disse vises på utstillingen på Øvre Jernbanetorg ved hovedinngangen til Oslo Sentralstasjon.


Medvirkning
De tre teamene som har levert forslag til oppgradering av parken, fikk i oppdrag å ha hvert sitt fokus. De tre forslagene heter “Historieparken”, “Bydelsparken” og “Eventparken”. 
Det skal nå tas stilling til hvordan ideene og løsningene fra de tre teamene kan settes sammen og brukes i det videre arbeidet med en helhetlig landskapsplan.
Som en del av utstillingen på plassen utenfor Oslo S, inviteres publikum til å gi innspill til hvilket av de tre temaene eller hvilke elementer fra forslagene de mener er viktigst. Innspillene tas med videre i planleggingen og kan sendes inn til mailadresse middelalderparken@jbv.no

 

Åpent møte
14. mai, fra kl. 18 til kl. 21.00, arrangeres et folkemøte om utviklingen av Middelalderparken. Møtet  holdes i lokalet Sukkerbiten i Bjørvika, ved Operaen. Dette er et åpent møte som firmaet Byfabrikken arrangerer på oppdrag for og i samarbeid med Jernbaneverket.

Meld deg gjerne på slik at vi får oversikt over hvor mange som blir med, men også de som ikke er forhåndspåmelding er velkommen.

Påmelding: byfabrikken@gmail.com 

Mer informasjon: www.byfabrikken.no

Større grøntområde
Deler av traséen til den nye Follobanen skal gå i en overdekket betongtunnel gjennom den øverste delen av Middelalderparken. I dag deler sporene i dette området parken i to. Planen er å få et sammenhengende terreng gjennom Middelalderparken fra bebyggelsen i Oslo gate og ned til vannet. Jernbaneverket skal fylle opp med området over og på siden av betongtunnelen og ned til Vannspeilet i parken. Selve parken skal opparbeides etter at anleggsarbeidet er ferdig.