Tilbudsgrunnlag sendt ut for totalentreprise Ski

Jernbaneverket har i dag sendt ut tilbudsgrunnlag til selskaper som er prekvalifisert for totalentreprise for Ski. Kontrakten omfatter byggingen av en ny stasjon på Ski og arbeider på strekningen mellom Ski og Langhus.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Follobanen er fornøyd med den gode responsen fra både nasjonale og internasjonale selskaper på sine EPC kontrakter. De prekvalifiserte selskapene har godt omdømme og lang erfaring fra tilsvarende byggeprosjekter.

Fem selskaper er prekvalifisert for totalkontrakt Ski:

  • AF Gruppen Norge AS, Norge
  • Obrascón Huarte Lain, Spania
  • Skanska Norge AS, Norge
  • Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A, Italia
  • Veidekke Entreprenør AS, Norge

Omfattende arbeider
Arbeidene som kontrakten omfatter er byggingen av nye Ski stasjon og fasiliteter i området rundet stasjonen, samt byggingen av Follobanen og omlegging av Østfoldbanen, inklusive byggingen av jernbaneteknikk, mellom Ski og Langhus.
Flere opplysninger om arbeidet:

  • Ski stasjon skal bygges med tre midtplattformer, 6 spor og ny undergang til sporene. I tilknytning til stasjonen vil det blant annet bli bygget nytt servicebygg, ny busstasjon, parkeringsplasser og reisetorg, samt ny og utvidet Nordbyveien bro over jernbanesporene.
  • Riving av gamle bygg og oppføring av nye tekniske bygg både øst og nord for Ski stasjon.
  • Det skal bygges nytt vendespor sør for Ski stasjon.
  • Bygg og anleggsarbeidet omfatter gravearbeider, betongarbeider, bygging av støttemurer, spunting, veiarbeider, tunnel- og kulvertarbeider med mer.
  • Det skal koordineres med kommunale og statlige myndigheter, naboer og andre entreprenører i området.

Kontraktsignering for totalentreprisen EPC Ski er planlagt i løpet forsommeren 2015. Hele Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021.