Tilbudsgrunnlag sendt ut for kontrakt på Follobaneprosjektet

Jernbaneverket har i dag sendt ut tilbudsgrunnlag til prekvalifiserte parter/selskaper for kontrakt som gjelder innføringen av Follobanen til Oslo S.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

3D-illustrasjon Follobanen: Innføring Oslo S

I likhet med tidligere utlysninger på Follobaneprosjektet har det vært stor interesse fra både nasjonale og internasjonale selskaper for totalentreprisekontrakt Oslo S.

Store utfordringer
Arbeidene som kontrakten omfatter vil foregå fra Oslo S til tunnelinnslaget i Ekebergåsen. I dette området er det flere utfordrende elementer i tilknytning til både det eksisterende anlegget på Oslo S og til bygging av ny jernbane gjennom historiske deler av Oslo.

De prekvalifiserte selskapene og sammenslutningene har lang erfaring fra tilsvarende kontrakter, og det blir interessant å se tilbudene som sendes inn og de løsninger som blir presentert for de de utfordringer kontrakten representerer, sier Jan Vormeland anskaffelsesleder i Follobaneprosjektet.

Seks parter/selskaper er prekvalifisert for totalentreprisekontrakt Oslo S og blir nå invitert til å levere inn tilbud:

- AF Gruppen Norge AS, Norge
- Bilfinger Construction GmbH, Tyskland
- Salini Impregilo, Italia
- Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Skanska Norge AS og Ed. Züblin AG, Norge /Tyskland
- Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A, Italia
- Veidekke Entreprenør AS, Norge

Kontraktsignering vil etter planen skje i løpet av våren 2015.

Nærmere informasjon om kontrakten
Kontrakten gjelder innføringen av nye spor til Oslo og omfatter bygging av Follobanen på strekningen fra Oslo S, gjennom/under en del av kulturvernområdet Middelalderparken og til tunnelinnslaget i Ekebergåsen. Kontrakten omfatter også omlegging og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya.

For mer utfyllende informasjon om arbeidet omfattet av totalentreprise for Oslo S, se Follobanens nettsider og Hvem bygger Follobanen inn mot Oslo S?