Tidsreise for statssekretær

Funn fra Follobanens arkeologiske felt ved Middelalderparken vekker oppmerksomhet og prosjektet har fått besøk blant annet fra Klima- og miljødepartementet og Riksantikvarens kontor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Utgravingsleder Egil Bauer fra NIKU (til venstre) viser frem et av skjelettene som er funnet, til statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde.Med statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde i spissen så representantene fra departementet og Riksantikvaren nærmere på utgravingen som inngår i Follobaneprosjektets forberedende arbeider.

Follobanens trasé skal gå gjennom det kulturhistorisk viktige området som kalles Oslos vugge. I dette området gjennomfører arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), omfattende utgravinger, på oppdrag fra Riksantikvaren og det er Klima- og miljødepartementet som er øverste myndighet.

Utgravingsleder Egil Bauer fra NIKU viser hvor de nesten 100 skjelettene er funnet.Ny kunnskap om Oslo
Ved to utgravingssteder på Follobanens anleggsområde ved Middelalderparken i Oslo viste representanter for NIKU hvilke funn som er gjort, og pekte ut området der det nå avdekkes nærmere 100 graver som tilhører Nikolaikirkens kirkegård.
– Dette er kanskje det mest overraskende funnet vi har gjort, kunne Egil Bauer utgravingsleder hos NIKU forklare.

-Gravene er datert fra 1100- til 1500-tallet. Det er uvanlig å finne så mange skjeletter og funnet har derfor fått internasjonal oppmerksomhet. Ruinen av Nikolaikirken ble fjernet under gravingen av Smålensbanen (Østfoldbanen) i 1877-79, og man har tidligere antatt at det meste av kirkegården også forsvant i forbindelse med dette, sier Lise-Marie Bye Johansen som er prosjektleder for utgravingene hos NIKU.

Miljø- og klimadepartementets ansatte fikk også se rester av en vollgrav like i nærheten av gravene. Denne har tidligere ikke vært kjent. Det antas at vollgraven har vært en del av festningsverkene rundt kongens gård.

Det er gjort funn av store mengder mindre bruksgjenstander ved utgravingene på Follobanens anleggsområde.- De funnene vi har gjort i forbindelse med disse utgravingene har økt vår kunnskap om dette området. Sammen med rester av hus og andre større konstruksjoner, samt en mengde med forskjellige bruksgjenstander, gir funnene utfyllende kunnskaper om livet hvordan livet i middelalderen var. Spesielt gjør restene av vollgraven at nye kapitler om Oslos historie kan skrives, sier Lise-Marie Bye Johansen som er leder for utgravingene hos NIKU.

Områdene ved og i Middelalderparken hvor arkeologene har gjort utgravinger skal frigis før Jernbaneverket kan ta fatt på hovedarbeidet med den nye trasèen, men nye områder vil bli utgravet i løpet av de neste årene.
Follobanen, som er innerste del av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo, skal gå i en overdekket betongtunnel under en del av parken og deretter til tunnelinnslaget i Ekebergåsen. Samtidig skal spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya legges om. Til våren signerer Jernbaneverket, etter planen, kontrakt med entreprenør som skal utføre dette arbeidet.