Stortinget har sagt ja

Stortinget har sluttet seg til regjeringens anbefaling om oppstart av Follobaneprosjektet. Dermed er det klart for oppstart av hovedarbeider og inngåelse av totalkontrakter.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I vedtaket fra 17.6.2014 får Samferdselsdepartementet fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski, innenfor en kostnadsramme på 26 300 mill. kr. (Kostnadsrammen er i tråd med anbefalingen fra regjeringen.)

Et historisk prosjekt
Follobanen, innerste del av Intercity-utbyggingen sørøstover fra Oslo, har vært planlagt i mange år. De siste årene har følgende skjedd:

2012
Konsekvensutredning godkjent
Tekniske planer godkjent
Kontraktstrategi offentliggjort

2013
Forberedende arbeider
Utlysning av entrepriser
Prekvalifisering for prosjektets fire, store totalentrepriser (EPC) begynte
Reguleringsplaner godkjent

2014
Prekvalifisering avsluttet
Tilbudsdokumenter sendt ut til prekvalifiserte selskaper/sammenslutninger
Alle kontrakter for forberedende arbeider tildelt
Samferdselsdepartementet anbefalte prosjektet for Stortinget (mai)
Stortinget vedtok oppstart av Follobaneprosjektet (17.6.2014)
Kontraktstildeling begynner

2015
Kontraktstildelinger fortsetter
Hovedarbeider starter opp

2021
Follobanen står ferdig

Fakta om Follobaneprosjektet:

  • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
  • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
  • Første tunnel med to atskilte tunnelløp
  • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode
  • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning
  • Designes for hastighet opptil 250 km/t
  • Tilrettelegger for halvert reisetid Oslo-Ski (fra 22 til 11 min.)