Storjobb i tre uker på Østfoldbanen

Jernbaneverket skal jobbe intensivt på Østfoldbanen i tre uker fra og med mandag 28. juli. Mens banen er stengt gjøres en rekke bidrag til et mer pålitelig og fremtidsrettet togtilbud, bl.a. knyttet til Follobanen og nye spor for parkering av tog på Ski stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mens togene erstattes med buss skal jobbes høyt og lavt blant annet her på Ski stasjon. Bildet er fra arbeider i november 2013. (Foto: Olav Nordli)Strekningen mellom Kolbotn og Moss er stengt i hele perioden fra mandag 28. juli t.o.m. søndag 17. august. I tillegg er strekningen Oslo S-Kolbotn stengt fra mandag 28. juli t.o.m. onsdag 6. august. Oppgraderingen av Østre linje fortsetter fram til 7. september.

Se NSBs nettsider for mer informasjon om hvordan trafikken avvikles i de aktuelle tidsrommene.  Med NSB-app får du detaljert informasjon om bussopplegget for den enkelte avgang.

Ski stasjon
Jernbaneverket bygger for tiden nye spor for hensetting (parkering) av tog i sydenden av Ski stasjon, hvor det blir mulig å parkere åtte lokaltogsett. Dette er viktig både for en ny rutemodell, som vil gi togtilbudet for store deler av Østlandsområdet et kraftig løft, og trafikkavviklingen etter at Follobanen har åpnet i 2021. Hensettingssporene tas i bruk før jul i år.

Samtidig har Follobanen startet forberedende arbeider på Ski stasjon og strekningen nordover til Langhus. Dette omfatter omlegging av jernbanetekniske anlegg på nordre del av stasjonsområdet, omlegging av Langhusveien, grunnforsterkning, nye traseer for vann- og avløpsledninger og mye mer.

Stor signaljobb i det skjulte
I løpet av de tre togfrie ukene i sommer skal bl.a. sporvekselen inn til de nye hensettingssporene komme på plass, og i nordenden av stasjonen endres plasseringen av utkjørsignalene.

- Dette utløser behov for omfattende tilpasninger av signal- og sikringsanlegget ved Ski stasjon, et arbeid som bare kan gjøres mens togtrafikken er innstilt, forklarer prosjektleder Frank Kobbhaug i Jernbaneverket.

- Det meste av denne jobben vil gjøres med det innvendige anlegget, altså innendørs. Anlegget på Ski er et reléanlegg av eldre dato, og vi skal bl.a. rive 1700 tråder i anlegget og legge inn 2440 nye. Deretter skal alle nye koblinger kontrolleres individuelt, forteller han.

- I kontrollperioden den siste uka kan det ikke foregå arbeider med de jernbanetekniske anleggene ute på stasjonen, men det jobbes dag og natt innendørs. Til sammen vil det bli brukt over 4000 timer på jobben med signalanlegget i løpet av disse tre ukene, sier Kobbhaug.

Follobanen
I den togfrie perioden skal det ellers gjøres omlegginger av anlegget for togenes kjørestrøm, flytting av kabler og andre tiltak for å klargjøre vestsiden av Ski stasjon for første fase i ombyggingen knyttet til Follobanen, som starter for fullt neste år.  Tidlig i august starter også arbeidene med å rive den delen av Skeidarbygget som er nærmest Ski stasjon, for å gi plass til Follobanen.

Mellom Ski og Langhus skal det sprenges nytt løp for Roås-bekken under jernbanesporene, og ved Roås gård rives gamlebrua over sporene etter at ny bru nå er bygd ferdig. Dessuten vil omleggingen av Langhusveien og de andre anleggsarbeidene som pågår i området, gå for fullt også disse tre ukene.

På Loenga og ved Middelalderparken i Oslo pågår det også forberedende arbeider til Follobanen. Ved Loenga skal det legges inn ei midlertidig stålbru i Østfoldbanens trasé, og det vil også gjøres ulike andre anleggsarbeider i området mens banen er stengt.

Andre anleggs- og vedlikeholdsoppgaver
I tillegg til de store prosjektene utfører Jernbaneverket også en rekke øvrige oppgaver i stengningsperioden, blant annet ulike kontroll- og vedlikeholdsjobber. Dessuten legges det inn nye underganger under sporene ved Ljan stasjon, og i den 73 meter lange Sole tunnel ved Hauketo blir det gjort rehabilitering og brannsikringstiltak.

Ved Greverud stasjon pågår arbeider med ny plattform og annen oppgradering, og her blir det gjort mye arbeid mens banen er stengt. Statens Vegvesen skal også utnytte den togfrie perioden til bl.a. å gjøre vedlikehold av Ekornrud bru på fylkesveg 152, som krysser banen ved Myrvoll.
 
Slik blir hensettingsområdet på Ski stasjon når anlegget er ferdig. (Illustrasjon: Jernbaneverket/Multiconsult)