Stor spenning på Åsland trafo

En stor milepæl ble nylig oppnådd da transformatorene ble løftet på plass i Åsland transformatorstasjon. Trafoen skal gi strøm under byggingen av Follobanen, til den ferdige tunnelen og eventuelt til Gjersrud-Stensrud.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Dagen var planlagt i detalj i tre uker, så ingen ting var overlatt til tilfeldighetene, forteller Kurt Magne Halås i Follobaneprosjektet. Kurt Magne Halås sørger for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på Åsland anleggsområde blir ivaretatt, og er også koordinator i utførelsesfasen for arbeidene med byggingen av transformatorstasjonen.

Forhåndskontrollert og godkjent
- Flere befaringer i transformatorstasjonen er gjennomført i forkant av operasjonen, og alt av utstyr er forhåndskontrollert og godkjent, forklarer Halås. En omfattende kvalitets- og funksjonskontroll av transformatorene ble også foretatt mens de fortsatt var på fabrikken i Ljubljana, Slovenia.

Morgenen to transformatorene ble heist på plass, deltok alle involverte parter på sikkerhetskurs. Foruten byggherren Jernbaneverket, var Hafslund Nett, Etra, Spesialtransport og Nordic Crane med på laget. KF Entreprenør hadde ansvaret for før- og etterarbeidene.

Puster utKranen heiser transformatoren opp fra vogntoget og på plass i celle 2. (Foto: Aleksander Andersen)
Hver transformator veide nærmere 60 tonn – noe som er småtteri for den mobile kranen, som kan løfte opptil 200 tonn. Hvert løft var 17 meter høyt. To sjåfører fra Spesialtransport hadde hentet transformatorene på fabrikken og kjørt de velberget fra Slovenia til Norge. Produksjonstiden for én transformator er ni måneder, så dette var verdifull last.

Før selve løftingen kunne starte, ble det gjennomført en sikker-jobbanalyse hvor hver enkelt arbeidsoperasjon ble gjennomgått i detalj. I tillegg ble alle dokumentene på den mobile kranen gjennomgått.

Under innløftingen var stemningen bokstavelig talt til å ta og føle på. Men alt gikk lett og greit, og klokka 14 pustet arbeidskarer og ledere ut; første transformator var på plass i sin transformatorcelle! To små timer senere var også den andre transformatoren på plass.

Bryllup med fire parter
- Jeg var ganske så sikker på at dette skulle gå bra, sier en fornøyd Stefan Kunz, byggeleder for transformatorstasjonen på Åsland.
I dagene etter løftet har Etra installert transformatorene, som deretter skal godkjennes av Hafslund Nett. På samme tid har KF Entreprenør sørget for å gjerde inn området rundt transformatorstasjonen. Denne uka starter Hafslund Nett å føre sine kabler inn i kabelkjelleren til stasjonen.

- Dette er som et stort bryllup mellom fire parter. Alt er forberedt i to år, men nå føres alt sammen: bygg, kabler, transformatorer og elektromekaniske anlegg. De siste tre-fire månedene har gått med til nøye planlegging, forklarer byggelederen. Planleggingen har ledet til en vellykket innløfting, og Kunz er ganske så trygg på at resten går på skinner.

Ferdig til høsten
Transformatorstasjonen er ingen beskjeden bygning, med sin lengde på 55 meter, bredde på 25,5 meter og høyde på 12 meter, eksklusiv kjelleren. Ytterveggene er blendet med mørk teglstein for lettere å gli inn i terrenget. Transformatorstasjonen skal stå ferdig til høsten, og da vil den italiensk-spanske sammenslutningen Acciona Ghella, som har fått den store EPC TBM-kontrakten, koble seg på en bryterstasjon som fungerer som et adskilt grensesnitt nærmere adkomsttunnelene. Ved oppstart trenger de strøm for å sprenge ut montasjehallene til tunnelboremaskinene samt til etableringen av segmentfabrikken på Åsland.

Transformatorene skal transformere ned spenningen fra distribusjonsnettet på 47 kilovolt (kV), til 22 kV, som Acciona Ghella behøver. Transformatorstasjonen er også forberedt for en tredje transformator, dersom byutviklingen av Gjersrud-Stensrud blir en realitet. Når den lange Follobanetunnelen er ferdig, skal transformatorstasjonen forsyne tunnelens lavspentanlegg med kraft. Transformatorstasjonen er blant det Jernbaneverket etterlater seg på Åsland når Follobanen er fullført sent i 2021.

Tett samarbeid
Hafslund Nett og Jernbaneverket har samarbeidet tett hele veien. Transformatorstasjonen er bygget etter Hafslund Netts krav, og selskapet har vært en del av prosessen siden utredningen startet i slutten av 2012.
- Prosjektet har vært tidsstyrt. Vi var nødt til å være ferdig i høst, ellers hadde tunneldrivingen blitt forsinket. Jeg har vært ekstremt opptatt av god kommunikasjon med alle interessentene: Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE), naboene, kommunene, Den norske Turistforening (DNT), Skiforeningen og de private grunneierne. Det var viktig å finne ut hvor kablene skulle gå; vi måtte finne løsninger som passet alle, slik at konsesjonsprosessen gikk smidig.

Åsland transformatorstasjon før transformatorene ble heist på plass. Transformatorene er nå plassert i de to midterste cellene (rommene). Cellene blir i etterkant stengt med betongsøyler.