Ski: Arbeid avsluttet for å gi plass til flere spor

Det store arbeidet med Skeidarbygget ved Ski stasjon er avsluttet og gangveiene på øst- og sørsiden av bygget er åpnet igjen. Det er gjort klart for et større sporområde på Ski stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I dette området foran Skeidarbyggets nye østre fasade er det klart for å bygge utvidet sporområde ved Ski stasjon. Foto JBV/Follobaneprosjektet - Elen Haugrønning

Skeidarbygget, som ligger på vestsiden av Ski stasjon, har blitt kortet ned noe på østsiden for å gi plass til et større sporområde. Når Follobanen er ferdig vil den nye stasjonen i Ski ha seks spor og tre midtplattformer.

Den midlertidige sykkelparkeringen sør for Skeidarbygget flyttes også, og Jernbaneverket vil tilrettelegge for at noen av disse sykkelstativene kan plasseres like ved gangbroen på vestsiden av sporene. I tillegg vil det være gode muligheter for sykkelparkering under tak både på østsiden og vestsiden av stasjonen. Se informasjon om gangveier og sykkelparkering på kartskisse.

Skeidarbygget har vært under ombygging siden høsten 2014, som del av forberedende arbeider til Follobanen. For å ivareta sikkerheten for publikum har gangrutene like ved bygget vært omlagt under gjennomføringen av arbeidene.
Hovedarbeidene i kontrakten EPC Ski starter etter planen fra sommeren. Da vil det også etter hvert igangsettes større arbeider ved Ski stasjon – i første omgang på vestsiden. Det må forventes endringer i gangveiene ved Ski stasjon og Skeidarbygget også i årene som kommer.

Jernbaneverket beklager de ulempene som lokalmiljøet i Ski vil oppleve i utbyggingsfasen – men håper publikum gleder seg til en ny og moderne stasjon står ferdig i 2021.