Signalkontrakter signert for Follobanen

Jernbaneverket har signert kontrakter med Rambøll og Bombardier. Begge kontraktene gjelder arbeider med nytt signalanlegg til den nye Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Et nytt signalanlegg til det nye dobbeltsporet skal leveres via en rammeavtale med Thales Norway AS. Kontraktene som nå signeres gjelder henholdsvis rådgivning i forbindelse med det nye signalanlegget og arbeider i forbindelse med tilknytningen til det eksisterende anlegget på Oslo S.

Anne Margrethe Waage, prosjektleder for signal i Follobaneprosjektet og Ole Petter Thunes, Administrerende direktør i Rambøll, gratulerer hverandre med signering av kontrakt.- Jeg er meget fornøyd med at disse to kontraktene nå er på plass. Arbeidet med signalanlegget til Follobanen er komplisert og det er svært viktig for prosjektet å få to så erfarne selskaper med på laget, sier Erik Smith, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet.

17. desember signerte Rambøll Norge AS og Jernbaneverket en avtale som gjelder rådgivningstjenester for Follobaneprosjektet. Rambøll skal følge opp Thales i produksjonsfasen for signal langs hele strekningen Oslo-Ski, med unntak av Oslo S. Rambøll har også tidligere deltatt i prosjekteringen for signalsystemet på Follobanen og vil tilføre Follobaneprosjektet nyttig erfaring.

Erik Smith, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, og Arild Bergkvist, General Manager i signaldivisjonen i Bombardier, signerer kontrakten. Anne Margrethe Waage, prosjektleder for signal i Follobaneprosjektet, og Stefan Christensson, administrerende direktør i Bombardier, følger fornøyd med på signeringen.Det eksisterende fjernstyringsanlegget for tog på Oslo S er levert av Bombardier, og utbyggingen av Follobaneprosjektet vil kreve endringer i dette anlegget. Den 18. desember signerte Bombardier Transportation Norway AS og Jernbaneverket derfor en avtale som gjelder de endringer i fjernstyringsanlegget på Oslo S som skjer som følge av utbyggingen av Follobanen. Kontrakten gjelder alle endringer som skal gjennomføres frem til Follobaneprosjektet er ferdigstilt. Avtalen inneholder også opsjoner på å fjernstyre det nye Thales signalanlegget som kommer på Ski stasjon fra og med 2018.

- Spesielt i grensesnittet mot eksisterende systemene er det mange utfordringer som venter og vi er derfor svært fornøyd med at både Rambøll og Bombardier kjenner godt til disse systemene. Nå ser vi fram til å sette i gang med arbeidene, sier Anne Margrethe Waage, prosjektleder for signal i Follobaneprosjektet.