Signalkontrakt med Atkins undertegnet

Jernbaneverket har signert kontrakt med Atkins for prosjektering og oppfølging av signalsystemer for Follobaneprosjektets tilkobling til eksisterende systemer ved Oslo S.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Signering av kontrakt mellom Jernbaneverket og Atkins. Til venstre Pierre Bastviken administrerende direktør i Atkins Norge og til høyre Erik Smith prosjektdirektør i Follobanen.- En av de store utfordringene for Follobaneprosjektet er grensesnittet mot eksisterende anlegg på Oslo S. Vi er derfor veldig glade for å tegne kontrakt med Atkins som har stor kompetanse på disse systemene, sier Erik Smith, prosjektdirektør for Follobaneprosjektet.

Store endringer
Hvordan skal Follobanen kobles til det eksisterende signalsystemet, NSB-77, på Oslo S? Dette er den viktigste oppgaven som Atkins skal løse når de nå har undertegnet en signalavtale med Jernbaneverket og Follobaneprosjektet.

Det må gjøres store endringer i det eksisterende signalanlegget for å få på plass de nye sporene til Follobanen. Alle endringene må planlegges og prosjekteres i samarbeid med øvrige jernbanetekniske fag og opp mot byggekontraktene for Follobanen. Atkins skal delta i både prosjekteringen og oppfølgingen av de endringene som må gjøres i signalanlegget.

- Mye av signalarbeidene må gjennomføres i perioder hvor togtrafikken ikke går. Det blir en stor utfordring å prosjektere og gjennomføre de store arbeidsmengdene i løpet av disse korte periodene, sier Anne Margrethe Waage, prosjektleder for signal i Follobaneprosjektet.

Atkins har tidligere jobbet med signalanlegget på Oslo S og kjenner anlegget og området svært godt. I tillegg har de tidligere vært med i planleggingen av Follobanen, og bidratt i forberedende arbeider som allerede er gjennomført.  Den erfaringen de bringer med seg er viktig for en vellykket integrering av Follobanen mot det eksisterende signalanlegget.

Atkins starter opp arbeidet umiddelbart, og kontrakten gjelder for perioden helt fram til Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021. Kontraktens størrelse er på inntil 40 millioner kroner.