Signal-kontrakt til Rambøll

Rambøll er valgt som rådgiver for Follobaneprosjektet og følger opp produksjonsfasen for signal på delstrekning Oslo-Ski, med unntak av Oslo S.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Grønt signal for Rambøll på Follobanen– Dette er et prestisjeprosjekt for oss, sier Jon Arild Tepstad, seksjonsleder signal/tele i Rambøll.

Rambøll hadde også tidligere deltatt i prosjektering for Follobanen. Rambøll fullførte detaljplan for delstrekningen Oslo-Ski i oktober i fjor.

Mange av de samme ansatte som laget detaljplanen for delstrekningen Oslo-Ski, får nå være med å fullføre prosjektet helt frem til de første togene går.

Oppdragsleder i Rambøll er Kristin Horgen Fleisje. Ledelse av prosjektet, bistand og kvalitetssikring sitter i Oslo, mens storparten av de prosjekterende sitter i Danmark.

-Det er Thales Norway AS som skal levere et moderne signalanlegg til det nye dobbeltsporet Oslo-Ski, sier Follobaneprosjektets leder for signal, Anne Margrethe Waage.